Životna sredina i energija

Sistem menadžmenta energijom

 

Značaj sistema menadžmenta energijom

Efikasno korišćenje energije je danas tema mnogih diskusija – kako na području održivog razvoja i društvene odgovornosti, tako i na području ekonomičnosti. Standard ISO 50001 predstavlja alat koji organizacijama omogućava dosledan i efikasan menadžment energijom.

Uspostavljanje sistema menadžmenta energijom prema tom standardu organizacijama donosi brojne prednosti:

 • smanjuje troškove za energiju;
 • smanjuje emisije gasova sa efektom staklene bašte;
 • zbog potrebe za uključivanjem svih zaposlenih, menadžment energijom ne zavisi samo od jedne osobe;
 • dobar menadžment energijom postaje deo svakodnevnog radnog procesa.

Sve to bitno doprinosi uspešnom poslovanju organizacije kao celine.

Zašto dobiti sertifikat

Sertifikatom organizacija dokazuje javnosti ili svojim poslovnim partnerima da ispunjava zahteve standarda ISO 50001 i time neposredno:

 • iskazuje svoju snažnu posvećenost energetskoj efikasnosti;
 • unapređuje svoje društveno odgovorno ponašanje i podstiče druge da je prate u tome;
 • podiže svoju konkurentnost na tržištu i na javnim tenderima;
 • obezbeđuje nepristrasan i kontinualan nadzor nad sistemom menadžmenta energijom;
 • podstiče stalno unapređenje i poboljšavanje sistema u skladu s međunarodno priznatim standardom ISO 50001 i važećim zakonskim zahtevima.

Postupak sertifikacije

Postupak sertifikacije počinjemo sertifikacionom proverom, kojom utvrđujemo ispunjavanje zahteva standarda ISO 50001, a izvodimo je iz dva dela.

U prvom delu procenjujemo dokumentaciju i uspostavljanje sistema menadžmenta energijom. U drugom delu proveravamo uspostavljanje, sprovođenje i efikasnost sistema menadžmenta energijom. Na osnovu nalaza sertifikacione provere, Komisija za sertifikaciju sistema menadžmenta odlučuje o dodeljivanju sertifikata.

Dodeljeni sertifikat važi tri godine, a godišnjim proverama proveravamo adekvatnost sprovođenja, održavanja i poboljšanja sistema menadžmenta energijom. Posle tri godine izvodimo resertifikacionu proveru, kojom se zaključuje trogodišnji period i, ukoliko utvrdimo usaglašenost sistema menadžmenta energijom, Komisija za sertifikaciju donosi odluku o dodeljivanju novog izdanja sertifikata.

Glavni koraci pri uspostavljanju sistema:

 • odluka rukovodstva,
 • upoznavanje sa zahtevima standarda,
 • uspostavljanje sistema,
 • sertifikacija sistema,
 • sprovođenje, održavanje i preispitivanje sistema,
 • dalje poboljšavanje.

Integrisanje sistema menadžmenta energije sa drugim sistemima menadžmenta

Zbog korišćenja istih principa menadžmenta za različite aspekte poslovanja organizacije, sve više govorimo o integrisanim sistemima menadžmenta. Uvođenjem aspekata menadžmenta energijom se dopunjuju i poboljšavaju već uspostavljeni sistemi i na području korišćenja energije.

Unapređenju društvene odgovornosti organizacije doprinose i drugi standardi:

 • menadžment zaštitom životne sredine – ISO 14001, EMAS;
 • zaštita zdravlja i bezbednost na radu – BS OHSAS 18001;
 • izveštavanje o održivom razvoju u skladu sa smernicama GRI.