Tehnologije igara na sreću

Ispitivanje uređaja za igre na sreću

Tehnička regulativa deli uređaje za igre na sreću na:

• automate za igre na sreću (simuliraju igre sa kartama, kockicama, itd),
• stolovima za igre na sreću (npr. ruleti) i
• uređaji za izvlačenje dobitnika (npr. lutrije, tombole).

Raznolikost ovih uređaja zahteva brojne postupke ispitivanja u oblasti mehaničkih, električnih i drugih merenja, statističke testove za utvrđivanje slučajnosti ishoda igre, matematičku analizu pravila igre i simulacije igara da bi se odredio procenat prinosa. Svi uređaji za igre takođe moraju imati na efikasan način zaštićen pristup onim delovima i podešavanjima koji omogućavaju promenu parametara igre ili utiču na rezultate igre.

Savremeni automati zahtevaju posebno složene matematičke analize dodatnih igara ((“bonus” ali “feature” game). Potrebno je proveriti i operativni sistem automata za igre u segmentu obračunskog sistema (elektronska i mehanička brojači), kao i komunikaciju sa periferijom i kontrolnim informacionim sistemom, kao i pravilno funkcionisanje jedinica za uplatu i isplatu. Naime, sistem interne dijagnoze i upravljanja greškama ne sme dozvoliti lažne dobitke, gubitak osvojenih dobitaka ili gubitak bitnih podataka.

Za automate za igre na sreću i neke druge uređaje za igranje ključna je analiza softvera kako bi se identifikovala sistemska rešenja za sve zahteve.

Uređaji za igre na sreću, koji su takođe električni proizvodi, moraju da ispunjavaju sve zahteve za obezbeđivanje električne bezbednosti i elektromagnetne kompatibilnosti.

Pravni zahtevi

Iako mi, kao institucija koja je već akreditovana kao telo za sertifikaciju proizvoda, podležemo strogim zahtevima za bezbednost poverljivih informacija, ne objavljivanju i nediskriminatornom postupanju prema svim ugovorima, i premda smo članovi velikog broja međunarodnih programa koji imaju visoke zahteve osiguranja profesionalne odgovornosti (npr. CCA), oblast igara na sreću je toliko osetljiva, da moramo potpisati dodatni ugovor o poverljivosti sa svakim proizvođačem automata.