Tehnologije igara na sreću

Sertifikacija

Kontakt

Sertifikacija proizvoda tehnologija igara na sreću

Sertifikacija proizvoda tehnologija igara na sreću koncipirana je po uzoru na sisteme sertifikacije drugih proizvoda. Sertifikacija omogućava proveru i obezbeđuje usklađenost proizvoda tokom celog životnog veka.