Utrinki in vtisi Šole vitke proizvodnje

Utrinki in vtisi

Organizacije se na dinamiko stanja na trgu odzivajo s povečevanjem prilagodljivosti proizvodnje in njenih procesov. Učinkovitost in uspešnost prilagajanja pa sta v veliki meri odvisni prav od ljudi, ki proizvodne procese načrtujejo in vodijo.

Z namenom razumevanja celovitega sistema vitke proizvodnje, ki je pomemben za učinkovito vodenje procesov, smo skupaj z uveljavljenimi predavatelji iz prakse, pripravili intenzivno usposabljanje, ki smo ga poimenovali SIQ Šola vitke proizvodnje. Šola je namenjena vsem, ki organizirajo in vodijo proizvodne procese, ki delujejo na področju notranje logistike in oblikovanja pretoka materiala in zalog, zaposlenim na področjih vodenja proizvodnje, načrtovanja in krmiljenja proizvodnje, tehnologije, predvsem pa tistim, ki bodo vodili procese uvajanja vitke proizvodnje v prakso.

Šola obsega šest modulov in se zaključi v obdobju treh mesecev. Po vsakem modulu udeleženci pri izdelavi »domače naloge« uporabijo pridobljeno znanje na izbranem delu procesa v svoji organizaciji. Za spoznavanje rešitev ter izmenjavo mnenj in izkušenj, si ogledajo primer dobre prakse vitke proizvodnje v enem izmed podjetij v Sloveniji. V sodelovanju z mentorjem pripravijo in uvedejo pilotno rešitev konkretnega primera v svoji organizaciji, katerega pristope in rešitve pripravijo kot svoje zaključno delo.

Uvajanje vitkega upravljanja v Bolnišnici Sežana

Vitkost ne znižuje le stroškov, je strategija upravljanja.

Delo, 13. julij 2015

Filozofija vitke organizacije se postopoma že umešča tudi v slovenski storitveni sektor. Kako pristopajo k vitkemu razmišljanju ter upravljanju v Bolnišnici Sežana, lahko preberete v članku, ki ga je Delo objavilo 13. julija 2015.

Vtisi udeležecev

“Smo podjetje, ki po naročilu kupcev proizvaja kompleksne naprave. Ker je naša glavna funkcija maloserijska proizvodnja, je za nas še kako pomembno, da se osredotočimo na pretok izdelave enega kosa. V praksi za naše podjetje to pomeni, da moramo uporabljati kombinirane pristope, metode in orodja, kar je jedro vitke proizvodnje. Na izobraževanju smo spoznali, kako lahko te pristope uspešno uporabimo tudi pri vsakodnevnem delu.”
Damijan Porenta, FOTONA d.d.

“Na usposabljanju sem se seznanil s filozofijo vitke proizvodnje, najbolj zanimiva pa se mi je zdela tema Vodja v okolju vitke proizvodnje. Spoznal sem uporabnost različnih orodij in jih kot začetnik začel uporabljati v praksi.”
Andraž Petrovič, FOTONA d.d.