Nekategorizirano

AN019_107/2018-11_Nova izdaja Registra presojevalcev in izvedencev / New issue of the Register of auditors and experts

08. maj 2019

Objavili smo novo izdajo Registra presojevalcev in izvedencev:

A new issue of the document AN019 issue AN019_107/2018-11 Register of auditors and experts has been published:

Nazaj na vse novice