Koželj Alenka

Alenka Koželj je zaposlena kot Vodja kakovosti Centra za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja na Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano v Kopru. Dolga leta je bila vodja Oddelka za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper v okviru omenjenega nacionalnega laboratorija. Ima dolgoletne izkušnje na področju analizne kemije s poudarkom na okoljskih vzorcih. Ukvarja se z uvajanjem in vzdrževanjem sistema vodenja kakovosti po standardu ISO/IEC 17025. Še vedno se kot odgovorni analitik v kemijskem laboratoriju ukvarja z validacijo analiznih metod, zagotavljanjem sledljivosti ter ovrednotenjem merilne negotovosti analiznih metod, kot vodja kakovosti Centra pa skrbi za vodenje, izvajanje, koordinacijo in vzdrževanje sistema vodenja kakovosti v okviru Centra za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja .