Matjašič Sandi

Sandi Matjašič je zaključil univerzitetni študij na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, diplomiral pa je na Graz University of technology - Institute of Production Science and Management. Kot Vodja oddelka TQM je zaposlen v Yaskawa Risto d.o.o. že od leta 2011, oddelek pa je sestavljen iz treh segmentov:  Quality – vhodna, izhodna kontrola; Safety – Risk assesments, certificiranje izdelkov, varnostni pregledi izdelkov; docu – priprava dokumentacije za kupca (varnostna navodila, navodila za delo). Je vodja skupine notranjih presojevalcev v organizaciji in je tudi sam notranji presojevalec za sistem vodenja kakovosti ISO 9001 ter sistem vodenja varstva in zdravja pri delu ISO 45001.