Brod Alenka

Mag. Alenka Brod je diplomirala na Fakulteti za družbene vede, kadrovsko managerska smer. Deluje kot svetovalka za področje upravljanja z ljudmi pri delu. Njeno delo je predvsem vezano na svetovanje organizacijam pri vpeljavi in posodobitvi procesa upravljanja z ljudmi pri delu, vpeljavi modela kompetenc, selekciji in izboru kadrov, razvoju kadrov, razvoju kompetenc vodij in ključnih kadrov, proučevanju organizacijske kulture in klime ter drugo. V svojih pristopih združuje številne izkušnje, pridobljene z delom v slovenskih organizacijah in bogatim strokovnim znanjem.