Nazaj na seznam storitev

Izračun ogljičnega odtisa organizacije

25. 05. 2023

Namen

Dejavniki v poslovnem okolju ustvarjajo potrebo po obvladovanju emisij toplogrednih plinov v smeri trajnostnega razvoja. Spremljanje ogljičnega odtisa organizacije je eno temeljnih orodij za upravljanje z izpusti toplogrednih plinov in spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.

Določitev ogljičnega odtisa je le uvod v načrtovanje zmanjševanja emisij, s splošnim namenom prispevanja k zmanjšanju vplivov na okolje. Z izračunom ogljičnega odtisa lahko organizacije pridobijo potrebne informacije, s pomočjo katerih lahko:

 • obvladujejo emisije in jih sčasoma tudi zmanjšajo;
 • nadzorujejo svoj ogljični odtis in poiščejo morebitne prihranke;
 • natančno poročajo in izpolnijo zahteve poslovnih partnerjev, strank ali investitorjev;
 • omogočijo svojim odjemalcem, da izberejo okolju prijaznejše ;
 • pridobijo potrebne vhodne podatke za odločanje pri nabavi, izbiri materialov, razvoju proizvodov, v proizvodnji;
 • potrdijo, da so družbeno odgovorni, in
 • pridobijo konkurenčno prednost.

Na delavnici bodo predstavljeni temeljni koncepti ogljičnega odtisa ter z njimi povezani standardi in metodologije za izračun in upravljanje z ogljičnim odtisom. Na osnovi obravnave praktičnih primerov po postopkih izračuna bo pridobljeno znanje za samostojen izračun.

Vsebina

 • Predstavitev dejavnikov poslovnega okolja, ki ustvarjajo potrebo po obvladovanju toplogrednih plinov v smeri trajnostnega razvoja;
 • Razvoj in predstavitev standardov ter smernic na področju izračunavanja ogljičnega odtisa na ravni organizacije;
 • Predstavitev toplogrednih plinov, njihovega izvora in usmeritev do faktorjev ogljičnega odtisa;
 • Spletne podatkovne baze za podporo pri izračunih (praktični primeri iskanja faktorjev);
 • Predstavitev izkušenj pri izračunavanju ogljičnega odtisa na ravni organizacije (analize, dileme in napake pri izračunih);
 • Primer izračunavanja ogljičnega odtisa v praksi z metodološkim pristopom;
 • Možnost razprave.

Način dela

 • Na delavnici bodo predstavljene osnovne informacije v zvezi z razumevanjem pomena trajnostnega razvoja in standardov s tega področja, s poudarkom na obvladovanju emisij toplogrednih plinov.
 • Po predstavitvi teoretičnih konceptov bo poudarek na prikazu praktičnih primerov izračunavanja ogljičnega odtisa na ravni organizacije.
 • Udeleženci delavnice bodo dobili priložnost za aktivno sodelovanje ter predstavitev svojih dilem in vprašanj.

Ciljna skupina

 • Vodilni delavci in predstavniki vodstva, ki so odgovorni za strateške vidike trajnostnega razvoja,
 • energetski in okoljski strokovnjaki,
 • zaposleni v službi nabave,
 • zaposleni, ki izvajajo presoje dobaviteljev,
 • vodje sistemov ravnanja z okoljem, upravljanja z energijo in kakovostjo,
 • strokovnjaki s področja trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti.

Lokacija izvedbe: SIQ Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije: Tanja Benček, telefon: (01) 5609 894, e-pošta: tanja.bencek@siq.si  
 

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe