Nazaj na seznam storitev

Učinkovitost kulture komuniciranja in sodelovanja

Ni termina

 

Uspešnost in ugled vzgojno-izobraževalnega zavoda v javnosti temeljita na kulturi komuniciranja in sodelovanja. Poseben izziv pa pogosto predstavlja vodstvu in zavzetim zaposlenim vprašanje, kako opredeliti in enotno upoštevati postopke ravnanja ter jih predstaviti učencem, staršem in drugim zainteresiranim, da bosta komunikacija in posledično sodelovanje tudi učinkovita. 

Vsak vzgojno-izobraževalni zavod je celota. V njem delujejo njemu lastna pravila, dogovori in vzvodi, s katerimi je mogoče zagotoviti uveljavitev in spoštovanje dogovorjenega. V delavnicah modela KzP temu področju namenjamo posebno pozornost. Poudarek namenjamo dejstvu, da morajo k učinkovitosti kulture komuniciranja in sodelovanja enakovredno prispevati prav vsi zaposleni in to kulturo razširjati tudi na ostale udeležence v procesu vzgoje in izobraževanja.


Vsebina delavnice  

  • Ugotavljanje učinkovitosti kulture komuniciranja in sodelovanja
  • Kompetence zaposlenih
  • Odgovornosti in pooblastila (določanje, poznavanje, izpolnjevanje)
  • Opredeljevanje postopkov komuniciranja in sodelovanja (»Tako to delamo pri nas!«)
  • Usmerjanje in spremljanje razvoja zaposlenih ter merjenje učinkov usposabljanj zaposlenih
  • Učinkovito uvajanje novih zaposlenih in zunanjih sodelavcev

 

Udeleženci delavnice boste dobili konkretne napotke, kako v svojem zavodu ugotoviti stopnjo učinkovitosti komuniciranja in sodelovanja s posameznimi udeleženci. Spoznali boste, kako določati postopke spremljanja, analiziranja in odgovarjanja v primeru pobud, predlogov in pritožb udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa. Praktična znanja, postopke in rešitve boste lahko takoj prenesli v svoje kolektive.


Način dela


Delavnica obsega predavanje, delavniški pristop, obravnavo praktičnih primerov in pogovor z udeleženci po principu dvosmerne izmenjave informacij in izkušenj. Udeleženci aktivno sodelujejo in imajo možnost postavljati konkretna vprašanja, osvojena znanja pa lahko nato prenašajo v svoje kolektive.

Ciljna skupina

  • Ravnatelji in pomočniki ravnateljev,
  • vodje aktivov oz. timov za kakovost,
  • strokovni delavci,
  • vsi, ki vas področje sistematičnega uvajanja sistema vodenja kakovosti zanima.

Delavnica je del izobraževanja za vzpostaviteh zahtev modela Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe