Nazaj na seznam storitev

E-seminar: Kaj mora delodajalec vedeti s področja VZD in kakšne so njegove odgovornosti?

/

TOČKE VZD: Na podlagi 5. člena Pravilnika o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 78/19) se udeležba na tečaju v skladu z 10. členom pravilnika točkuje s 5 točkami.

OPIS TEME

Delodajalec mora v skladu z zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu. V ta namen mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi.

Delodajalec mora posebno skrb nameniti zagotovitvi varnosti in zdravja nosečih delavk, mladih in starejših delavcev ter delavcev z zmanjšano delovno zmožnostjo ter pri izbiri ukrepov upoštevati posebna tveganja, ki so jim ti delavci izpostavljeni pri delu, v skladu s posebnimi predpisi. Delodajalec mora upoštevati spreminjajoče se okoliščine ter izvajati take preventivne ukrepe in izbirati take delovne in proizvajalne metode, ki bodo zagotavljale izboljševanje stanja in višjo raven varnosti in zdravja pri delu ter bodo vključene v vse aktivnosti delodajalca in na vseh organizacijskih ravneh.

Če delodajalec prenese strokovne naloge varnosti pri delu na strokovnega delavca ali zunanjo strokovno službo, strokovne naloge v zvezi z izvajanjem zdravstvenih ukrepov pa na izvajalca medicine dela, ga to ne odvezuje odgovornosti. Tudi obveznosti delavcev glede varnosti in zdravja pri delu ne vplivajo na načelo odgovornosti delodajalca.

NAMEN

Namen izobraževanja je, da bi vsak delodajalec:

 • vzpostavil sistem za obvladovanje zakonskih zahtev,
 • prepoznal vse zakonske zahteve s področja varnega in zdravega dela,
 • določil odgovorne osebe za vpeljavo zakonskih zahtev v delovne procese,
 • zahteve učinkovito vpeljal v svoje delovne procese,
 • sprejel ustrezne ukrepe v primeru neustreznih rezultatov pregledov in meritev.

VSEBINA

 • Vzpostavitev sistema za obvladovanje zakonodajnih zahtev
 • Vloga strokovnega delavca
 • Določitev odgovornih oseb za posamezna področja (usposabljanja, zdravstveni pregledi, pregledi delovne opreme in delovnega okolja …)
 • Najbolj pogoste pomanjkljivosti, ki se ugotavljajo pri presojah na področju varnega in zdravega dela
 • Kazenska odgovornost 

UDELEŽBO PRIPOROČAMO

 • delodajalcem, ki želijo dvigniti varnostno kulturo, povečati profesionalno odgovornost in zadostiti zakonskim zahtevam,
 • predstavnikom zaposlenih, članom Sveta delavcev.

NAČIN DELA

 • Na seminarju bomo teoretično predstavili proces vzpostavitve sistema obvladovanja zakonskih obveznosti za organizacije s strani delodajalca.
 • Odgovornost bo prikazana tudi skozi praktične primere.
 • Možna bo tudi diskusija o realnih primerih. 
 • E-seminar bo potekal v spletni učilnici v živo.
 • Tri dni pred izvedbo boste prejeli povezavo do spletnega usposabljanja.
 • Za sodelovanje potrebujete računalnik z mikrofonom in kamero ter dostop do zanesljivo delujočega interneta.

Dodatne informacije: Jernej Balantič, telefon: 01 5609 716, e-pošta: jernej.balantic@siq.si      

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe