Nazaj na seznam storitev

E-seminar: Sistem vodenja neprekinjenega poslovanja ISO 22301:2019 – zakaj ga vzpostaviti in prednosti vzpostavitve

25. 10. 2023

Načrt neprekinjenega poslovanja (angl. Business Continuity Plan, BCP) je namenjen pripravi organizacije na nemoteno delovanje tudi v izrednih razmerah. S sistematičnim prepoznavanjem potencialnih groženj na ključnih področjih poslovanja in vnaprej določenimi ukrepi lahko zagotovimo neprekinjeno poslovanje organizacije, omejimo poslovno škodo, zaščitimo poslovne podatke, osebje, intelektualni kapital ... Pripravljenost in ustrezen sistem, ki zagotavlja neprekinjeno poslovanje, sta zato ključnega pomena.

Seminar je namenjen vsem, ki morajo vzpostaviti neprekinjeno poslovanje po Zakonu o kritični infrastrukturi, ki opredeljuje upravljalce kritične infrastrukture ter Zakonu o informacijski varnosti, ki opredeljuje bistvene storitve.

Upravljalci kritične infrastrukture so sektorji

 • energetike,
 • prometa,
 • prehrane,
 • preskrbe s pitno vodo,
 • zdravstva,
 • financ,
 • varovanja okolja,
 • informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov.

Področja, na katerih se izvajajo bistvene storitve so

 • energija,
 • digitalna infrastruktura,
 • oskrba s pitno vodo in njena distribucija,
 • zdravstvo,
 • promet,
 • bančništvo,
 • infrastruktura finančnega trga,
 • preskrba s hrano in
 • varstvo okolja.

Ključno v kontekstu neprekinjenega poslovanja je spoznanje o potrebni preventivi pri prepoznavanju najrazličnejših izrednih dogodkov, kot so

 • odpoved v verigi dobave repromateriala ali podpogodbenikov,
 • izpad ključne produkcijske infrastrukture,
 • hkraten izpad večjega števila ljudi,
 • izpad ali nezmožnost logistike,
 • izpad informacijskih in komunikacijskih sistemov,
 • naravne nesreče,
 • politična nestabilnost v državi ali regiji …

Sestavni del sistema neprekinjenega poslovanja je zagotovitev ustrezne informacijske varnosti, ki je v dobi digitalizacije odločilen dejavnik pri ohranjanju konkurenčnosti.

Obravnavali bomo

 • pomen neprekinjenega poslovanja za stabilnost delovanja organizacije,
 • analizo poslovnih vplivov izrednih dogodkov (angl. Business Impact Analysis) in pravočasno ukrepanje,
 • oceno tveganja za zagotavljanje neprekinjenega delovanja ključnih procesov in funkcij,
 • pristope k pripravi načrtov na izredne dogodke (strategija),
 • praktične rešitve neprekinjenega delovanja – npr. odpoved dobavne verige, pomanjkanje večjega števila zaposlenih, izvedba del na drugi lokaciji.

K preventivi sodi tudi sistematično načrtovanje aktivnosti, ki sledijo morebitnemu nastopu izrednih dogodkov. Z udeležbo na seminarju boste pridobili znanje za

 • razumevanje pomena neprekinjenega poslovanja za stabilnost delovanja organizacije,
 • načrtovanje pristopa k neprekinjenemu poslovanju v vseh procesih (ne le v informatiki),
 • pristop k izdelavi analize poslovnih vplivov izrednih dogodkov (angl. Business Impact Analysis),
 • pristop k pripravi načrtov odziva na izredne dogodke,
 • presojanje sistema neprekinjenega poslovanja in ugotavljanje njegove učinkovitosti.

VSEBINA

 • Pomen obvladovanja neprekinjenega poslovanja – od informacijskega koncepta do poslovno pomembnega sistema vodenja
 • Ključne zahteve standarda ISO 22301 in njihovo izpolnjevanje – prepoznajte in upravljajte z grožnjami vašim procesom – odločite se za proaktiven pristop k minimiziranju posledic incidentov – ohranite kritične procese v funkciji skozi cel čas – dokažite svojo odpornost na krizne situacije kupcem, dobaviteljem in drugim javnostim
 • Upravljanje s tveganji – analiza poslovnih vplivov in pravočasno ukrepanje
 • Sistem vodenja: kako integrirati sistem neprekinjenega poslovanja v integriran sistem vodenja

UDELEŽBO PRIPOROČAMO

 • Odgovornim za vzpostavitev sistemov vodenja in projektov izboljšav,
 • predstavnikom vodstva;
 • vodjem tistih oddelkov in sektorjev v organizacijah, ki intenzivno opravljajo svoje delo s pomočjo informacijske tehnologije, kjer se uporablja elektronsko poslovanje, ki so zadolženi za logistično podporo poslovanju in ki so zadolženi za izvajanje analiz vplivov na poslovanje in izdelave ocen tveganj;
 • odgovornim za delovanje nabavne verige;
 • vsem, ki morajo vzpostaviti neprekinjeno poslovanje po Zakonu o kritični infrastrukturi, ki opredeljuje upravljalce kritične infrastrukture ter Zakonu o informacijski varnosti, ki opredeljuje bistvene storitve;
 • vsem, ki želite podrobneje spoznati zahteve standarda ISO 22301 za preventivno zaščito procesov in poslovne sposobnosti organizacije.

NAČIN DELA

 • E-seminar bo potekal v spletni učilnici moodle v živo.
 • Tri dni pred izvedbo seminarja boste prejeli povezavo do spletnega usposabljanja.
 • Za sodelovanje potrebujete računalnik z mikrofonom in kamero ter dostop do zanesljivo delujočega interneta.

Pridobite več informacij glede certificiranja vaše organizacije skladno z zahtevami standarda ISO 22301:2019 ali se prijavite na brezplačno informativno predstavitev.

Dodatne informacije: Bojan Varga, telefon: (01) 4778 108, e-pošta: bojan.varga@siq.si 

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe