Nazaj na seznam storitev

Kako v praksi izvajati notranje presoje sistema vodenja kakovosti v proizvodni dejavnosti

/

Z notranjimi presojami sistematično nadzorujemo in izboljšujemo učinkovitost ter uspešnost sistema vodenja. Ugotovitve presojevalcev zato uporabljamo za učinkovito odločanje, saj dajejo objektivno oceno o tem, kako v organizaciji izvajamo dogovorjeno, kako učinkovito uresničujemo cilje, odpravljamo odstopanja ter se odzivamo na priložnosti za izboljšave.

NAMEN

Udeleženci delavnice nadgradijo svoje znanje in izkušnje z izvajanjem notranjih presoj v proizvodni dejavnosti ter pridobijo dodatne kompetence notranjega presojevalca.

Podali bomo odgovore na pogosta vprašanja

 • kakšen je namen izvajanja notranjih presoj;
 • katera so načela  kakovosti;
 • določitev ciljev notranjih presoj,
 • kako izkoristiti notranje presoje za povečanje uspešnosti in učinkovitosti delovanja;
 • kako se učinkovito pripraviti na presojo procesov;
 • kako prepoznati neskladja v proizvodnih procesih;
 • kako presojati posamezne procese;
 • kako pravilno zapisati ugotovitve ter jih na primeren način skomunicirati s presojancem in vodstvom ter
 • kje so še priložnosti za izboljšanje.

VSEBINA

 • Notranje presoje – praktični vidiki
 • Prepoznavanje koristnosti notranjih presoj
 • Prepoznavanje načel presojanja
 • Povzetek ključnih zahtev standardov za sisteme vodenja glede izvajanja notranjih presoj
 • Prepoznavanje zahtevanih kompetenc presojevalcev
 • Študija primera izbranega procesa iz proizvodne dejavnosti
 • Postopek izvedbe notranje presoje (priprava plana presoje, izvedba presoje, zapis ugotovitev, priprava poročila o presoji, predstavitev ugotovitev presoje, določitev ukrepov glede na ugotovitve– praktična delavnica s simulacijo posamezne aktivnosti)

UDELEŽBO PRIPOROČAMO

 • notranjim presojevalcem sistemov vodenja v proizvodnih dejavnostih;
 • predstavnikom vodstva in odgovornim za proizvodne dejavnosti;
 • strokovnjakom in svetovalcem, ki bi radi nadgradili znanje s področja presojanja in
 • vsem, ki ste odgovorni za učinkovito vzdrževanje in nenehno izboljševanje poslovanja.

NAČIN DELA

 • Na praktičnem primeru in ob aktivnem delu v skupinah bomo izvedli ključne korake notranje presoje, izmenjali izkušnje, se pogovorili o morebitnih pasteh, težavah ali dilemah ter odgovorili na vaša morebitna vprašanja.
 • Udeleženci boste na svoj e-naslov dan pred delavnico prejeli kratko predstavitev ključnih usmeritev za uspešno izvajanje notranjih presoj v organizaciji, kot predpripravo na delavnico.

Vsi udeleženci delavnice brezplačno prejmete knjižico Procesni pristop.

Lokacija izvedbe: SIQ Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije: Tanja Benček, telefon: 01 5609 894, e-pošta: tanja.bencek@siq.si  

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe