Nazaj na seznam storitev

Merilna negotovost – fizikalne veličine

10. 09. 2024

Merilni rezultat kalibracijskega ali preskuševalnega laboratorija je brez podane merilne negotovosti nepopoln, zato mora laboratorij imeti in uporabljati postopek za ocenjevanje merilne negotovosti za vse kalibracije.

Merilna negotovost je parameter, ki je povezan z merilnim rezultatom in označuje raztros vrednosti, ki jih je mogoče upravičeno pripisati merjeni veličini. Tako z izraženo merilno negotovostjo zagotavljamo kredibilnost rezultata na kateremkoli področju.

Namen

 • Predstavili vam bomo postopek za ocenjevanje merilne negotovosti in možnosti uporabe ocen merilne negotovosti pri kalibracijah in preizkusih na področju fizikalnih veličin ter vas na ta način seznanili s pomenom zagotavljanja kredibilnosti merilnih rezultatov.
 • Po predstavitvi teorije bomo obravnavali in analizirali izbrani študijski primer, na osnovi katerega se boste usposobili za samostojno izračunavanje oziroma določanje merilne negotovosti za fizikalne veličine.

Vsebina

 • Definicije in osnovni koncept
 • Določanje standardne negotovosti, kombiniranje standardne negotovosti in razširjene negotovosti
 • Podajanje negotovosti
 • Praktični primeri s področja mehanike, termodinamike, elektromagnetike in fizikalnih veličin

Udeležbo priporočamo

 • strokovnjakom za meritve v organizacijah, institutih ali laboratorijih; 
 • osebju, ki je odgovorno za ustreznost rezultatov meritev; 
 • vsem, ki želijo poglobiti znanje s področja merjenj.

Način dela

 • Na delavnici prevladujejo aktivne metode dela po skupinah, po predstavitvi teorije se obravnavajo in analizirajo študijski primeri iz fizikalnih veličin.
 • Za učinkovito delo udeleženci pri svojem delu na delavnici potrebujete prenosne računalnike s programom Excel in kalkulatorje, ki jih prinesete s seboj.

Lokacija izvedbe: SIQ Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije: Bojan Varga, telefon: (01) 4778 108, e-pošta: bojan.varga@siq.si 

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe