Nazaj na seznam storitev

Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti KzP:2016

/

Notranje presoje so eno od orodij, s katerimi se sistematično samoocenjuje in izboljšuje učinkovitost in uspešnost delovanja zavoda.

Ugotovitve presoje omogočajo objektivno oceno o tem, kako izvajamo dogovorjeno, kako učinkovito uresničujemo cilje, odpravljamo odstopanja in probleme ter se odzivamo na priložnosti za izboljšave. Takšno vsebino in rezultate presoj pa lahko zagotavljajo le kompetentni presojevalci, ki s svojim znanjem, sposobnostmi in vedenjem dokazujejo predanost kakovosti in nenehnemu izboljševanju.

NAMEN

Udeleženci se ob aktivnem sodelovanju seznanijo z zahtevami modela Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja (KzP) ter usposobijo za učinkovito in kompetentno izvajanje notranjih presoj.

VSEBINA

  • Predstavitev zahtev modela KzP:2016 s praktičnimi primeri in poudarkom na načinu presojanja
  • Notranja presoja: namen, planiranje, priprava, izvedba, poročanje, izvedba ukrepov na osnovi ugotovitev presoje
  • Kompetentnost presojevalcev
  • Študija primera notranje presoje in simulacija presoje
  • Pisni preizkus znanja

UDELEŽBO PRIPOROČAMO

  • odgovornim za kakovost;
  • ravnateljem in pomočnikom ravnateljev;
  • bodočim izvajalcem notranjih presoj modela KzP in
  • vsem, ki vas zanima sistem kakovosti kot orodje za nenehno izboljševanje.

NAČIN IZVEDBE

  • V času tečaja, boste udeleženci reševali "domače naloge", ki jih boste na naslednjem dnevu s predavateljem skupaj pregledali.

Lokacija izvedbe: SIQ Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

KzP:2016 - Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti KzP:201

Udeleženci tečaja za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti za prihodnost in izobraževanje, december 2023.

Udeleženci dobite potrdilo o uspešno opravljenem tečaju za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti po zahtevah KzP:2016.

Dodatne informacije: Bojan Varga, telefon: 01 5609 716, e-pošta: bojan.varga@siq.si  

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe