Nazaj na seznam storitev

Trajnostni razvoj, družbena odgovornost, predpisi ESG ter okviri poročanja

24. 09. 2024

1. del: Trajnostni razvoj in družbena odgovornost

NAMEN

Opredeliti temeljne pojme trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti. Seznaniti udeležence z globalnimi cilji in načeli, kot sta ESG (Environmental, Social, Governance – Okolje, Družba in Upravljanje), SDG (Sustainable Development Goals – Cilji trajnostnega razvoja), izvedbo ocene v podjetju/organizaciji, analizo trenutnega stanja ter družbenimi, političnimi in tehnološkimi izzivi trajnostne preobrazbe.

Podamo odgovore na vprašanja: Kdo spodbuja trajnostno preobrazbo? Kakšni so izzivi? Kaj mora vedeti odgovoren za upravljanje trajnostnosti? Kako do politike in strategije TR in DOP v organizaciji?

VSEBINA

 • Trajnostni izzivi in priložnosti
 • Trajnostni razvoj v organizaciji
 • Podnebna tveganja in investicije
 • Vključevanje mednarodno uveljavljenih standardov in smernic
 • Predstavitev dobre prakse upravljanja trajnostnosti v izbrani organizaciji

2. del: ESG PREDPISI TER OKVIRI POROČANJA

NAMEN

Poznavanje in razumevanje zahtev aktualnih predpisov in dokumentov na ravni EU in Slovenije. V zadnjih letih se povpraševanje po informacijah o trajnosti organizacij in njihovem transparentnem izkazovanju močno povečuje. Trajnostno poročanje je priložnost ter konkurenčna prednost za organizacije ter tudi posledica spreminjajoče se narave tveganj za podjetja in vse večje ozaveščenosti vlagateljev o finančnih posledicah teh tveganj.

Podamo odgovore na vprašanja: Kateri so aktualni predpisi na področju trajnostnosti? Kako naše trajnostno delovanje vpliva na pridobivanje finančnih sredstev? Kaj je trajnostno poročilo? Kako poročati o trajnostnem razvoju? Kako izbrati ustrezen poročevalski okvir? Kako nam trajnostno poročanje pomaga krepiti ugled organizacije in blagovno znamko?

VSEBINA

 • Aktualni zeleni predpisi in njihov razvoj
 • Pariški sporazum, Trajnostni cilji ZN, Zeleni dogovor, Net Zero, Transition plans
 • EU taksonomija
 • Direktiva glede poročanj o trajnostnosti podjetij CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) ter Evropski standardi trajnostnega poročanja ESRS (European Sustainability Reporting Standards)
  • Poročevalski okviri in standardi (ESRS, GRI ipd.)
  • Bistvena vsebina v trajnostnih poročilih ter definiranje ključnih tem
  • Definiranje trajnostnih ciljev za nefinančno poročanje
  • Strateško načrtovanje in dokazovanje trajnostne uspešnosti
 • Dobra praksa poročanja s poudarkom na razkritjih in poročilih, skladnih s standardi GRI (Global Reporting Initiative)

Vsebina je tudi del programa Strokovnjak za trajnostno upravljanje.

NAČIN DELA

 • Primeri dobrih praks, izmenjava izkušenj, delo na konkretnih primerih iz prakse.

Lokacija izvedbe: SIQ Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije: Jernej Balantič, telefon: 01 5609 716, e-pošta: jernej.balantic@siq.si 

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe