Nazaj na seznam storitev

Trojček strokovnih e-delavnic: Uspešni sistemi vodenja

/

NAMEN

Na treh spletnih delavnicah bomo izpostavili in predstavili nekatere ključne vidike standarda ISO 9001:2015, ki so pomembni za uspešnost poslovanja organizacije. Pri tem bomo na primerih dobrih praks spoznali:

 • zakaj je poznavanje in razumevanje konteksta organizacije  ključno izhodišče za vzpostavitev sistema vodenja;
 • kako se učinkovito izvajajo notranje presoje, kakšno vlogo in pomen imajo v praksi, ali smo presojevalci za izvajanje uspešnih notranjih presoj dovolj kompetentni, kako dobro oblikujemo ugotovitve in ali jih vodstvo prepoznava kot koristne;
 • kaj je pomen in kaj namen dobro izvedenega vodstvenega pregleda.

VSEBINA

1. E-delavnica: Kontekst organizacije – kako ga razumeti in učinkovito uporabljati? (Tomaž Babnik)

 • Zakaj je razumevanje pojma »kontekst« pomembno za organizacijo?
 • Poznavanje konteksta organizacije je osnova za določanje procesov, prepoznavanje tveganj in priložnosti …
 • Možni pristopi k določitvi in uporabi konteksta organizacije.
 • Kdo naj sodeluje pri opredeljevanju konteksta?

2. E-delavnica: Kako planirati in izvesti notranjo presojo, da bo v praksi uspešna? (Tomaž Babnik)

 • Zakaj izvajamo notranje presoje
 • Kontekst notranje presoje
 • Kdo je naročnik in kdo plačnik notranje presoje
 • Načini planiranja in izvedbe NP so različni – ali smo izbrali primernega
 • Kaj mora presojani poznati, da lahko tvorno sodeluje na presojah

Delavnica bo potekala na osnovi izhodiščnih vprašanj, na katere bodo udeleženci odgovarjali s pomočjo aplikacije Mentimeter.

 3. E-delavnica: Kaj pričakujemo od dobrega vodstvenega pregleda – vse, kar bi želeli vprašati o vodstvenem pregledu (Blanka Kaker)

 • Namen dobro izvedenega vodstvenega pregleda
 • Kakšne so zahteve standardov sistemov vodenja za vodstveni pregled
 • Kako pripraviti vhodne podatke za vodstveni pregled (zahteve standardov za sisteme vodenja, dobro pripravljeni vodstveni pregledi)
 • Kaj pričakujemo kot rezultat vodstvenega pregleda (zahteve standardov za sisteme vodenja, rezultati dobro in slabo izvedenih vodstvenih pregledov)
 • Dobra praksa (primer) vodstvenega pregleda

NAČIN DELA

 • Interaktivne delavnice bodo potekale v spletni učilnici v živo.
 • Dva dneva pred izvedbo vsake delavnice boste prejeli povezavo do spletne delavnice.
 • Za sodelovanje potrebujete računalnik z mikrofonom in kamero ter dostop do zanesljivo delujočega interneta.

Udeleženci vseh treh delavnic prejmete novo knjižico SIQ: Notranje presoje in zahteve standardov za sisteme vodenja avtorja Igorja Bizjaka.

Udeležite se lahko vseh treh delavnic ali posamezne izbrane delavnice. Kotizacija za eno delavnico znaša 115,00 EUR (ne vključuje 22 % DDV). 

Dodatne informacije: Tanja Benček, telefon: (01) 5609 894, e-pošta: tanja.bencek@siq.si  

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe