Nazaj na seznam storitev

Trojček strokovnih e-delavnic: Uspešni sistemi vodenja

/

NAMEN

Na treh spletnih delavnicah bomo izpostavili in predstavili nekatere ključne vidike standarda ISO 9001:2015, ki so pomembni za uspešnost poslovanja organizacije. Pri tem bomo na primerih dobrih praks spoznali:

 • zakaj je poznavanje in razumevanje konteksta organizacije  ključno izhodišče za vzpostavitev sistema vodenja;
 • kako se učinkovito izvajajo notranje presoje, kakšno vlogo in pomen imajo v praksi, ali smo presojevalci za izvajanje uspešnih notranjih presoj dovolj kompetentni, kako dobro oblikujemo ugotovitve in ali jih vodstvo prepoznava kot koristne;
 • kaj je pomen in kaj namen dobro izvedenega vodstvenega pregleda.

VSEBINA

1. E-delavnica: Kontekst organizacije – kako ga razumeti in učinkovito uporabljati? (Tomaž Babnik)

 • Zakaj je razumevanje pojma »kontekst« pomembno za organizacijo?
 • Poznavanje konteksta organizacije je osnova za določanje procesov, prepoznavanje tveganj in priložnosti …
 • Možni pristopi k določitvi in uporabi konteksta organizacije.
 • Kdo naj sodeluje pri opredeljevanju konteksta?

2. E-delavnica: Kako planirati in izvesti notranjo presojo, da bo v praksi uspešna? (Tomaž Babnik)

 • Zakaj izvajamo notranje presoje
 • Kontekst notranje presoje
 • Kdo je naročnik in kdo plačnik notranje presoje
 • Načini planiranja in izvedbe NP so različni – ali smo izbrali primernega
 • Kaj mora presojani poznati, da lahko tvorno sodeluje na presojah

Delavnica bo potekala na osnovi izhodiščnih vprašanj, na katere bodo udeleženci odgovarjali s pomočjo aplikacije Mentimeter.

 3. E-delavnica: Kaj pričakujemo od dobrega vodstvenega pregleda – vse, kar bi želeli vprašati o vodstvenem pregledu (Manja Lampe)

 • Namen dobro izvedenega vodstvenega pregleda
 • Kakšne so zahteve standardov sistemov vodenja za vodstveni pregled
 • Kako pripraviti vhodne podatke za vodstveni pregled (zahteve standardov za sisteme vodenja, dobro pripravljeni vodstveni pregledi)
 • Kaj pričakujemo kot rezultat vodstvenega pregleda (zahteve standardov za sisteme vodenja, rezultati dobro in slabo izvedenih vodstvenih pregledov)
 • Dobra praksa (primer) vodstvenega pregleda

NAČIN DELA

 • Interaktivne delavnice bodo potekale v spletni učilnici v živo.
 • Dva dneva pred izvedbo vsake delavnice boste prejeli povezavo do spletne delavnice.
 • Za sodelovanje potrebujete računalnik z mikrofonom in kamero ter dostop do zanesljivo delujočega interneta.


Udeleženci vseh treh delavnic prejmete novo knjižico SIQ: Notranje presoje in zahteve standardov za sisteme vodenja avtorja Igorja Bizjaka.

Udeležite se lahko vseh treh delavnic ali posamezne izbrane delavnice. 

Dodatne informacije: Tanja Benček, telefon: (01) 5609 894, e-pošta: tanja.bencek@siq.si  

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe