Nazaj na seznam storitev

Učinkovito obvladovanje proizvodnje

/

Proizvodni proces vodijo osebe z različnimi znanji in izkušnjami. Napačni pristopi vodij in neustrezne oblike vodenja lahko povzročajo materialno in moralno škodo v organizaciji. Za doseganje zastavljenih ciljev je predpogoj, da je oseba, ki vodi proizvodnjo strokovno usposobljena ter ima vodstvene in komunikacijsko-motivacijske spretnosti.

Naloga vodje je, da ustrezno načrtuje, organizira, koordinira in nadzira proizvodni proces, prav tako pa je potrebna motivacija oseb, ki ta proces izvajajo. Vodja prevzema odgovornost za vse svoje odločitve in tudi za doseganje zastavljenih ciljev.

NAMEN

 • Pridobite znanje o ustreznem načrtovanju, organiziranju, koordiniranju in nadziranju proizvodnega procesa v spremenjenih okoliščinah.
 • Seznanite se s prednostmi in slabostmi neustreznega planiranja, organiziranja in nadziranja procesa.
 • Pridobite načine  učinkovitega spremljanja nadziranja proizvodnega procesa v trenutnih razmerah.
 • Naučite se učinkovitega ukrepanja v primeru nedoseganja zastavljenih ciljev, ko so spremenjene okoliščine utečenega delovanja organizacije.
 • Spoznate vlogo vodje proizvodnje, njegove naloge in odgovornosti.
 • Spoznate način ustreznega komuniciranja z zaposlenimi v proizvodnem procesu.
 • Spoznate praktične primere motiviranja zaposlenih v proizvodnji, tudi v spremenjenih okoliščinah delovanja organizacije.

VSEBINA

 • Temelji uspešnega obvladovanja proizvodnega procesa
 • Pogoji za uspešno  organizacijo  proizvodnega  procesa v spremenjenih okoliščinah.
 • Kako ustrezno planiramo proizvodni proces-kaj je makro planiranje in zakaj je koristno?
 • Kakšne so prednosti pravilnega makro planiranja in kakšne so slabosti  neustreznega makro planiranja?
 • Kakšne so koristi mikro planiranja, kako ga izvajamo in katere so najpogostejše napake pri njem?
 • Prednosti ustreznega  nadzorovanja  proizvodnega procesa
 • Vloga vodje proizvodnje v proizvodnem procesu, njegove kompetence in najpogostejše napake pri vodenju
 • Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu- kako, na kakšen  način, odgovornost za izvajanje
 • Motiviranje zaposlenih v proizvodnem procesu.
 • Pomembnost urejenosti proizvodnje.
 • Primeri ustreznega komuniciranja.

UDELEŽBO PRIPOROČAMO

 • vodjam proizvodnje in delovnih skupin;
 • planerjem, izmenovodjam, vodjam oddelkov;
 • vsem, ki želijo spoznati učinkovito obvladovanje proizvodnega procesa.

NAČIN DELA

 • Primeri dobrih praks, izmenjava izkušenj, delo na konkretnih primerih iz prakse.

Lokacija izvedbe: SIQ Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije: Tanja Benček, telefon: (01) 5609 894, e-pošta: tanja.bencek@siq.si  

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe