Nazaj na seznam storitev

Varnost materialov v stiku z živili

/

NAMEN

Na delavnici bomo predstavili različne materiale, ki prihajajo v stik z živili in možne migracije škodljivih snovi iz teh materialov v živila.

Seznanili vas bomo z zakonodajo, ki pokriva to področje ter s smernicami in drugimi dokumenti, ki so v pomoč pri harmoniziranih materialih ter pri materialih, ki jih evropska zakonodaja specifično ne obravnava.

Predstavili bomo izvedbo preskušanj, s katerimi se dokazuje skladnost z zakonodajo ter podrobneje opisali preskušanje plastičnih materialov, keramike, kovinskih materialov in papirja. Dovolj časa bo posvečenega tudi pojasnilom v zvezi z Izjavami o skladnosti (za katere materiale so Izjave obvezne, kaj je podrobna vsebina Izjav, kakšna dokazila so potrebna, da se Izjave napišejo, katere informacije iz spremljajoče dokumentacije so za Izjave pomembne itd.).

Spoznali boste tudi nove materiale, ki nastajajo z uporabo nanotehnologije ter ocene tveganja klasičnih in novih materialov.

V praktičnem delu delavnice bomo obravnavali primere Izjav o skladnosti, ugotavljali napake ter pomanjkljivosti pri Izjavah ter pregledali tudi Izjave, ki jih boste prinesli na delavnico.  

VSEBINA

 • Uredba Komisije (EU) 2022/1616 z dne 15. september 2022 o recikliranih plastičnih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili
 • Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1935/2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS
 • UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2023/2006 z dne 22. decembra 2006 o dobri proizvodni praksi za materiale in izdelke, namenjene za stik z živili GMP
 • Uredba komisije (ES) št. 10/2011 o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z  živili
 • Uredba Komisije (ES) št. 450/2009 o aktivnih in inteligentnih materialih, namenjenih za stik z živili
 • Pravilnik o keramičnih izdelkih, namenjenih za stik z živili (Ur. l. RS št. 38/2006)
 • Pravilnik o preskušanju izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili (Ur. l .RS št. 131/03 in 65/08)
 • Direktiva Komisije 2007/42/ES o materialih in izdelkih iz regenerirane celulozne folije
 • Vsebina Izjav o skladnosti
 • Primeri Izjav o skladnosti in njihovo ocenjevanje

UDELEŽBO PRIPOROČAMO

 • Proizvajalci in uvozniki materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili;
 • vodje in člani timov HACCP;
 • odgovorni za zagotavljanje učinkovitega sistema vodenja varnosti živil;
 • presojevalci in svetovalci sistema vodenja varnosti živil ter vsi, ki vas ta tema zanima.

NAČIN DELA

 • Primeri dobrih praks, izmenjava izkušenj, delo na konkretnih primerih iz prakse.

Lokacija izvedbe: SIQ Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije: Tanja Benček, telefon: 01 5609 894, e-pošta: tanja.bencek@siq.si 

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe