Nazaj na seznam storitev

Zakaj in kako sistematično ter uspešno rešujemo probleme v praksi – pristop A3

/

Predstavitev pristopa, uporaba metod ter trening reševanja konkretnih problemov

Pristop A3  temelji na konceptu izboljševanja (PDCA ipd.), pisnem podajanju zgodbe na omejenem formatu papirja in stalni komunikaciji med vodjo in sodelavcem. Pristop je splošno uporaben za reševanje vsakodnevnih ali širših organizacijskih problemov v storitveni ali proizvodni organizaciji. Vodja usmerja sodelavca v reševanje problemov, spremlja njegovo razmišljanje ter mu pomaga. Sodelavci v stalni komunikaciji z vodjem razvijejo sposobnost prepoznavanja priložnosti in analize pravih vzrokov za težave ter poiščejo rešitve za preprečevanje vzrokov.

Ključne koristi pristopa A3 sta razvoj vodij in sodelavcev ter sistematično zapisovanje izkušenj, vezanih na interne procese in/ali storitve/izdelke. To pa je osnova obvladovanja znanja organizacije (knowledge management).

Vidik vodenja in osredotočenost na razvoj kompetenc zaposlenih sta ključni komponenti, ki sta očem skriti. Z aktivnim vključevanjem in razvojem sodelavcev gradimo njihovo zadovoljstvo pri delu in bistveno zmanjšamo fluktuacijo ter ustvarjamo kompetenčno prednost.

Predpriprava na delavnico
Za predpripravo na delavnico vam bomo poslali primer izbranih problemov, ki se pojavljajo v praksah. Prosimo, da primere skrbno preberete ter pripravite vsaj en primer iz vaše prakse. Primer bomo analizirali in modelirali na sami delavnici. Za modeliranje uporabite pristop oziroma orodje, ki ga v organizaciji v ta namen že uporabljate, oziroma lahko za primer vzamete posredovan primer.

NAMEN

 • Skozi celotno izvedbo delavnice bo potekal trening reševanja problemov - praktični primeri.
 • Vključevanje sodelavcev in razvoj njihovih kompetenc.
 • Na praktičnih primerih bomo prikazali izvedbo ključnih korakov reševanja problemov, se pogovorili o morebitnih pasteh ali težavah.
 • Učinkovitost vodenja.
 • Zapisovanje izkušenj »Lessons Learned«, prenos praktičnega znanja.
 • Cilj modeliranja primerov iz prakse udeležencev je takojšen prenos znanja v prakso. Udeleženci bodo opolnomočeni za samostojno reševanje problemov po pristopu A3.

VSEBINA

 • A3: vključevanje sodelavcev in stalno izboljševanje
 • Uporaba metod: ribja kost, 5S …
 • Razmišljanje A3
 • Zgodba A3 reševanja problema
 • Primerjava metod (8D, PDCA, A3, DMAIC)
 • Podporne strukture – organizacija
 • Trening reševanja problemov na primerih udeležencev

UDELEŽBO PRIPOROČAMO

 • vodjem na vseh nivojih;
 • tehničnim direktorjem;
 • vodjem projektov;
 • službi upravljanja kakovosti;
 • tehnologom, razvojnikom, raziskovalcem, konstruktorjem, kontrolnim tehnologom;
 • odgovornim za kakovost in stalno izboljševanje;
 • vsem, ki so vključeni v proces reševanja reklamacij;
 • vsem, ki so vključeni v proces obvladovanja dobaviteljev;
 • vsem, ki jih zanima sistematično reševanje problemov in izboljševanje ter
 • vsem, ki jih zanima vključevanje in razvoj sodelavcev.

NAČIN DELA

 • Predstavitev zahtev, načel, smernic, pristopov in orodij.
 • Primeri dobrih praks, izmenjava izkušenj, delo na konkretnih primerih iz prakse.

_______________

IZVEDBA PRAKTIČNE DELAVNICE PO MERI ORGANIZACIJE

Načrtno upravljanje z znanjem in usmerjen razvoj sodelavcev omogočata večjo konkurenčnost in trajno uspešnost organizacije.  

Pomagamo vam pripraviti ustrezen nivo delavnic glede na vaše želje in trenutne potrebe oz. stopnjo razvoja organizacije. Različni nivoji delavnic omogočajo stopnjevanje in nadgrajevanje pristopa reševanja operativnih problemov v vaši organizaciji. Na delavnici je lahko do največ 18 udeležencev.

Ključne prednosti izvedbe delavnice za zaključeno skupino

 • Hkratno posredovanje znanja večjemu številu zaposlenih.
 • Prilagoditev vsebine željam, potrebam in strukturi udeležencev.
 • Reševanje konkretnih primerov iz prakse organizacije.
 • Izvedba coachinga po izvedbi delavnice.
 • Izvedba v želenem terminu in kraju.
 • Razumevanje posameznega strokovnega področja v širšem krogu zaposlenih zagotavlja hitrejši prenos v prakso in lažje sodelovanje za dosego skupnih ciljev. 

Stopite v kontakt z nami in zagotovili vam bomo učinkovit način usposabljanja za skupino vaših sodelavcev. Za optimalno pripravo ponudbe po vaših željah priporočamo kratek spletni sestanek s predavateljem.

Zanimanje lahko oddate tukaj ali nam pišete na spodnji kontakt. 
_______________

Primer sodelovanja, ki ga priporočamo.

Izvedba praktične delavnice v obsegu 1 dan, 7 šolskih ur ter izvedba coachinga v obsegu 2 dni po 4 šolske ure. Izvedba coachinga 2–3 tedne po izvedbi delavnice.
_______________

Lokacija izvedbe: SIQ Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana. 

Dodatne informacijeTanja Benček, telefon: 01 5609 894, e-mail: tanja.bencek@siq.si  

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe