Certificiranje organizacij

Če bi vsi na Zemlji živeli tako kot Slovenci …

19. april 2023

Če bi vsi na Zemlji živeli tako kot Slovenci, bi potrebovali 3,4 planeta, da bi zadovoljili svoje potrebe po naravnih virih. Letos smo v Sloveniji dosegli svoj ekološki dolg 18. aprila, štiri dni pred obeleževanjem dneva Zemlje. To je dan, ko smo porabili vse vire in ekosistemske storitve, ki jih lahko Zemlja obnovi v enem letu. Do konca leta bomo zato živeli na t. i. ekološkem dolgu.

Tako zgodnji nastop ekološkega dolga gre na račun dejstva, da smo v Sloveniji v preteklih desetletjih svojo pot razvoja prilagajali ekonomskim poslovnim modelom, ki so potratni z naravnimi viri. Takega stanja ne moramo več ignorirati. Zato je Slovenija pionirka v ekološkem prehodu, z zelo ambicioznim ciljem zmanjšati ekološki odtis za 20 % do leta 2030 (glede na Global Footprint Network je danes ekološki odtis na državljana 5,37 globalnih hektarjev). Pri tem igramo pomembno vlogo vsi akterji v družbi, saj že obstajajo trajnostne rešitve, ki pa se zaenkrat uporabljajo še v okrnjenem obsegu.

K ekološkemu odtisu največ prispeva ogljični odtis (več kot polovico). Prednjačijo izpusti iz prometa, saj kar polovico poti, krajših od dveh kilometrov, opravimo z osebnim avtomobilom. Da bomo dosegli ambiciozni cilj, sta poleg tehnoloških rešitev potrebna prehod na nizkoogljično krožno gospodarstvo in sprememba navad naše družbe.

Posamezniki lahko svoj ekološki odtis izračunate na Izračunaj ekološki odtis – IZO.

SIQ že vrsto let podpira organizacije v zelenem prehodu na manj ogljično intenzivno delovanje. Organizacijam za razumevanje okoljskega vpliva nudimo preverjanje skladnosti organizacij z okoljsko in energetsko zakonodajo. Za organizacijo in proizvode izračunamo ogljični odtis, predlagamo izboljšave in predstavimo izračun ali pa izračunan ogljični odtis verificiramo v skladu z mednarodno uveljavljenimi standardi ISO ter Protokolom GHG.

Nazaj na vse novice