Certificiranje organizacij

Evropska komisija je sprejela standard poročanja o trajnostnosti

04. avgust 2023

Komisija je 31. julija 2023 sprejela standarde poročanja o trajnostnem razvoju (ESRS), ki jih bodo morala uporabljati vsa podjetja, za katera velja direktiva o poročanju podjetij o trajnostnosti (CSRD).

Standardi pokrivajo okoljska, upravljavska in socialna vprašanja (ESG), vključno z biotsko raznovrstnostjo, človekovimi pravicami ter podnebnimi spremembami. Za zagotovitev visoke ravni usklajenosti med standardi EU in svetovnimi standardi so upoštevane razprave z Mednarodnim odborom za trajnostne standard (ISSB) in Globalno pobudo za poročanje (GRI) ter tako preprečili dvojno poročanje podjetij. S tem sporočajo, da bodo obstoječi poročevalci po standardih GRI dobro pripravljeni na poročanje v skladu z ESRS.

Direktiva CSRD bo znatno razširila obvezne zahteve glede razkritja o trajnostnosti na podlagi načela dvojne materialnosti. Veljati začne 16. decembra 2023, od leta 2024 dalje pa bo približno 50.000 podjetij moralo razkriti svoje vplive, tveganja in priložnosti na trajnostni razvoj.

Preberite si več.

SIQ izvaja neodvisno preverjanje in potrjevanje trajnostnih poročil v skladu z zahtevami standardov GRI ter nudi izobraževanja na področju trajnostnega razvoja in poročanja po GRI.

Nazaj na vse novice