Certificiranje organizacij

F-plini: obveznosti iz zakonodaje

03. marec 2022

Fluorirani toplogredni plini ali F-plini imajo izrazito velik vpliv na podnebje, kljub temu da so zastopani v manjših količinah. Uporabljajo se kot hladilna in razmaščevalna sredstva ter penila. Najbolj pogosto se uporabljajo v hladilnikih, klimatskih napravah, toplotnih črpalkah, gasilnih aparatih, pri proizvodnji ekstrudiranega polistirena (toplotna izolacija) ter pri proizvodnji elektronike in visokonapetnostnih stikalnih mehanizmov.

Iz Montrealskega protokola o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč, izhaja tudi Uredba (EU) št. 517/2014. Ta uredba opredeljuje usposabljanje fizičnih oseb, ki izvajajo dejavnosti, pri katerih se uporabljajo fluorirani toplogredni plini, in z ukrepi spodbuja takojšnje postopno zmanjševanje količin fluoriranih ogljikovodikov. Eden izmed ukrepov, da ne bi bila presežena skupna količinska omejitev, je dodeljevanje kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov na trg. Enako velja za opremo, ki je bila napolnjena s temi plini.

Evropska komisija je posledično zagotovila vzpostavitev osrednje elektronske evidence za upravljanje kvot, za dajanje fluoriranih ogljikovodikov na trg in za poročanje. Poročanje vključuje zlasti opremo, ki je bila predhodno napolnjena s fluoriranimi ogljikovodiki, ki niso bili dani na trg pred napolnitvijo. Pri tem je obvezno podati izjavo o skladnosti, obvezno pa je tudi naknadno preverjanje s tretje strani, ki dokazuje, da so količine fluoriranih ogljikovodikov vštete v sistem kvot Evropske unije. Preverjanje lahko opravlja revizor, ki je akreditiran za preverjanje finančnih izkazov v skladu z zakonodajo zadevne države članice, ali pa revizor, ki je akreditiran v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta. Proizvajalci in uvozniki opreme morajo komisiji vsako leto do 31. marca sporočiti podatke, ki jih predhodno preveri neodvisni revizor.

Storitev preverjanja opravlja tudi SIQ Ljubljana, ki izda dokument o preverjanju z ugotovitvami.

F-plini skladnost

Nazaj na vse novice