Certificiranje organizacij

Ko ideja dobi zagon

20. oktober 2021 Miloš Seražin

Certificiranje sistemov vodenja ima na SIQ dolgo zgodovino. Vse se je pričelo pred tridesetimi leti, ko je dozorelo spoznanje, da ni dovolj, da preskušanje uspešno prestane samo en vzorčni izdelek, ampak da morajo biti kakovostni vsi, ki pridejo na trg, kar se lahko zagotovi samo z urejenim delovanjem celotne organizacije.

Mag. Peter Kunc, nato tudi prvi direktor področja, je bil prepričan, da je potrditev take urejenosti s certifikatom prava stvar, in z obema rokama zagrabil izjemno priložnost za razvoj nove dejavnosti.

Tako so se na SIQ pričele odvijati aktivnosti certificiranja sistemov vodenja. Najprej v proizvodnih organizacijah in ob pomoči partnerjev iz tujine. Prve presoje so bile izvedene v dejavnostih, ki so jih zaposleni na SIQ najbolje poznali, torej v elektroindustriji, zelo hitro pa smo pričeli sodelovati tudi s strokovnjaki iz drugih panog in presoje v kemični, papirni ali lesni in pohištveni industriji so postale samoumevne. Presojale pa se niso le proizvodne, ampak tudi storitvene organizacije. Dandanes je med presojevalci niz strokovnjakov iz zelo različnih panog. Od elektroinženirjev, strojnikov, kemikov, fizikov, biologov do farmacevtov in zdravnikov, če izpostavimo le nekatere, ob tem pa ne pozabimo na ekonomiste, učitelje, organizatorje dela, ekologe, informatike, gradbenike … Skupina presojevalcev tako različnih strok nakazuje, da presoje dandanes izvajamo v vseh možnih dejavnostih.

Nabor certificiranih dejavnosti je res širok. Z leti smo pričeli certificirati tudi organizacije iz zdravstvenega sektorja, s področja izobraževanja in turizma. Ni pa bila širitev na različne dejavnosti certificiranih organizacij edina širitev. Naše storitve so se dopolnjevale tudi z drugimi vidiki vodenja, ki se niso osredotočali le na sistem vodenja kakovosti. Zelo hitro se je v ponudbi storitev znašlo certificiranje sistema ravnanja z okoljem, sledili so sistem varnosti živil, sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu, sistem upravljanja z energijo, sistem okoljskega ravnanja in preverjanja (EMAS), sistem vodenja informacijske varnosti in še bi lahko naštevali. Sami ali s partnerji iz mednarodnega združenja IQNET, katerega člani smo že vrsto let, lahko ponudimo res pester nabor storitev. Pred leti smo združili še znanje preskušanja in presojanja ter postali edini priglašeni organ v Sloveniji za medicinske pripomočke. Pre- soje na tem področju so še posebej zahtevne in dokazovanje usposobljenosti tako domačim nadzornim organom kot tistim iz EU predstavlja poseben izziv. Pa se s tem nabor storitev
še ne zaključi. Preverjamo tudi letna poročila o trajnostnem razvoju organizacij in poročila o emisijah toplogrednih plinov ter ocenjujemo skladnost z zakonodajo. Ob vseh aktivnostih, ki jih izvajamo, se širi tudi ekipa presojevalcev. Skrb za njihovo znanje je ključ do uspeha, zato mu posvečamo še večjo pozornost kot v preteklosti.

In prihodnost? Če je bila na začetku ideja našega delovanja osredotočena na izdelke, se je z leti vse večja pozornost namenjala tudi temu, kako aktivnosti posamezne organizacije vplivajo na okolje, zaposlene in širšo družbo. In verjetno krog naše dejavnosti s tem še ni sklenjen, verjamemo pa, da je smer prava.

Članek je bil prvotno objavljen v 81. številki Poročila SIQ.

Nazaj na vse novice