Certificiranje organizacij

Nova izdaja ISO 50001 – Sistem upravljanja z energijo

21. avgust 2018

21. avgusta je izšla druga verzija mednarodnega standarda ISO 50001- Sistem upravljanja z energijo – Zahteve z napotki za uporabo.

Raba energije predstavlja skoraj 60 % svetovnih emisij toplogrednih plinov. Energetska učinkovitost in podnebne spremembe so ključni del 17 ciljev trajnostnega razvoja v Agendi Združenih narodov 2030. ISO 50001 vse bolj pridobiva na pomenu od svoje izdaje pred sedmimi leti. Do konca leta 2017 je bilo izdanih skupno 22.850 certifikatov za sisteme upravljanja z energijo po standardu ISO 50001 (ISO Survey), od teh kar 84,7 % v Evropi.

Glavne spremembe v ISO 50001:2018 glede na prejšnjo izdajo standarda so:
– prevzem poenotene strukture standardov ISO za sisteme vodenja, vključno z osrednjim besedilom in splošnim izrazoslovjem;
– podpora integraciji s procesi strateškega upravljanja;
– večji poudarek na vlogi najvišjega vodstva;
– posodobljeni nekateri izrazi in definicije ter vključitev novih definicij, vključno z “izboljšanjem energetske učinkovitosti”;
– pojasnitev izključitve tipov energije;
– pojasnitev energetskih pregledov;
– normalizacija energije in kazalnikov energetske učinkovitosti;
– dodane podrobnosti o načrtih za zbiranje podatkov o energiji (prejšnji načrti za merjenje porabe energije) in s tem povezane zahteve;
– pojasnitev kazalnikov energetske učinkovitosti (EnPI) in energijskega izhodišča (EnB) za boljše razumevanje teh konceptov.

Organizacije, ki so certificirane skladno z zahtevami ISO 50001:2011, bodo imele tri leta časa za prehod na ISO 50001:2018.

Nazaj na vse novice