SIQ

Po 30 letih zamenjava na čelu SIQ Ljubljana

17. maj 2021 Sporočilo za javnost

S 17. 5. 2021 je prišlo do spremembe v vodstvu Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje (SIQ Ljubljana). Po 30 letih je dosedanjega direktorja Igorja Likarja zamenjal Gregor Schoss, ki je od leta 2009 uspešno vodil največje področje znotraj SIQ – Varnost in elektromagnetika.

Novi direktor želi s sodelavci nadgraditi dosedanje usmeritve, strategijo in vizijo. Z investicijami v novo opremo, prostore ter širitvijo obsega preskušanj in uvajanjem novih storitev na področjih avtomobilske industrije, medicine in informacijskih tehnologij želi utrditi pozicijo SIQ kot svetovno znanega in priznanega instituta, kar bo močno prispevalo k uspešnosti in ugledu slovenskega gospodarstva. SIQ s svojimi storitvami podpira 43 % vsega prometa slovenskih gospodarskih družb.

Ker so zaposleni njegov največji kapital, želi institut postati in ostati prva izbira za najbolj perspektivne in talentirane strokovne kadre. SIQ bo še naprej stremel k strokovnosti, transparentnosti in neodvisnosti.

SIQ je strokovna, neodvisna in nepristranska institucija, ki nudi celovite rešitve s področij preskušanja in certificiranja proizvodov, ocenjevanja sistemov vodenja, meroslovja in izobraževanja. S široko in celovito ponudbo podpira večinski del slovenskega gospodarstva, čeprav je več kot polovica prihodkov povezana z izvozom na globalni trg. Mednarodno veljavnost in strokovni nivo dela instituta potrjujejo številne akreditacije in članstva v mednarodnih certifikacijskih shemah in združenjih.

Nazaj na vse novice