Izobraževanje

Ponovno uspešna izvedba dogodka o reševanju problemov ter predstavitvi šole kakovosti

21. januar 2021

V sredo, 20. januarja, smo uspešno zaključili spletni dogodek REŠEVANJE PROBLEMOV in predstavitev ŠOLE KAKOVOSTI. Dogodka se je udeležilo več kot 50 udeležencev.

Aktualno problematiko reševanja problemov nam je predstavil Anton Petrič, direktor sektorja za skupne zadeve pri TPV AUTOMOTIVE, ki je takole strnil svoje misli:
»Uspešno in učinkovito reševanje problemov je eden ključnih dejavnikov uspeha tako organizacij kot posameznikov. Poslovno in naravno okolje se namreč hitro in korenito spreminja. Biti uspešen pri reševanju problemov pomeni izboljševati svojo operativno učinkovitost, graditi zaupanje v lastno blagovno znamko in povečevati svojo konkurenčnost. Reševanje problemov mora postati pomemben gradnik kulture podjetja.«

Strokovni vodja Šole kakovosti mag. Rajko Novak je povzel ključne prednosti 10-dnevnega intenzivnega usposabljanja: »Šola kakovosti udeležencem omogoča pridobivanje novih znanj, celovitejše razumevanje sistema vodenja kakovosti in vloge vodje kakovosti ter spoznavanje orodij kakovosti. Naše vodilo je »iz prakse za prakso«, zato je veliko horizontalne izmenjave znanj in izkušenj ob obravnavi praktičnih primerov iz vsakodnevne prakse udeležencev.”

Več informacij o Šoli kakovosti najdete TUKAJ.

Nazaj na vse novice