Preskušanje in certificiranje proizvodov

Preskušanje EMC elektronskih števcev električne energije

04. april 2022 Marjan Mak

Del celovitega preskušanja elektronskih števcev električne energije je tudi ugotavljanje njihove elektromagnetnezdružljivosti (EMC).

Preskušanje EMC elektronskih števcev električne energije sodi med bolj kompleksne, saj standarda EN 50470-1 in EN 50470-3 poleg višjih nivojev odpornosti zahtevata še, da se med preskušanjem spremlja tudi sam merilni pogrešek proizvoda. Omenjene meritve izvajamo v laboratoriju za EMC v sodelovanju s podjetjem MERLAB d.o.o., ki nudi potrebno opremo za spremljanje merilnega pogreška med preskušanjem. Zaradi že prej omenjenih zahtev je preskušanje EMC elektronskih števcev električne energije poleg kompleksnosti tudi časovno precej zajetnejše v primerjavi s preskušanjem EMC drugih električnih in elektronskih proizvodov. K temu pripomorejo občasne dodatne proizvajalčeve zahteve, ki so praviloma še strožje od prej omenjenih standardov.

Preskušanje EMC elektronskih števcev električne energije izvajamo tako za domače kot za tuje proizvajalce, in to že vrsto let.

EMC-testing-electronic-electricity-meters

Nazaj na vse novice