Preskušanje in certificiranje proizvodov

Radijski moduli v gospodinjskih aparatih

28. julij 2018 Marjan Mak

Danes skoraj ni novorazvitega gospodinjskega aparata, ki v svoji boljši različici ne bi imel funkcije povezljivosti s pametnim telefonom ali pa ponujal možnosti delovanja in komunikacije v oblaku.

V zadnjih letih se množično povečuje število radijskih modulov, vgrajenih v končne naprave, predvsem gospodinjske aparate, katerih primarna funkcija ni oddajanje in/ali sprejemanje radijskih valov za namene radijske komunikacije in/ali radijske determinacije. Nemalokrat so to gospodinjski aparati, ki imajo vgrajen modul BT (Bluetooth) ali Wi-Fi. Vgradnja takšnega modula lahko v določenih primerih vpliva na primarno funkcijo gospodinjskega aparata, prav tako pa lahko gospodinjski aparat vpliva na parametre radijskega modula in posledično na njegovo skladnost z evropsko radijsko direktivo 2014/53/EU.

Radijska direktiva 2014/53/EU velja tudi za kombinacijo neradijskega proizvoda in radijskega proizvoda, če je ta fiksno vgrajen v neradijski proizvod. Neradijske proizvode, ki delujejo v kombinaciji z radijskimi proizvodi, imenujemo tudi kombinirani proizvodi.

Proizvajalec, ki daje na trg proizvod z vgrajenim radijskim modulom, se ne more zgolj zanašati na dejstvo, da je radijski modul že preverjen in skladen s prej omenjeno direktivo. Za zadostitev zahtevam mora izvesti ustrezno preskušanje in oceno tveganja za celoten proizvod. To pomeni, da mora proizvajalec, ki daje končni proizvod na trg, oceniti, ali je vgrajeni radijski modul še vedno skladen z zahtevami radijske direktive, ko deluje istočasno s končnim proizvodom. Seveda pa je potrebno oceniti tudi tveganje vgrajenega radijskega modula na delovanje končnega proizvoda, ki je v osnovi neradijski proizvod.
Tveganje mora biti ocenjeno in podane morajo biti primerne rešitve za obvladovanje ugotovljenega tveganja. Vse prej našteto pa mora biti jasno predstavljeno in zavedeno v tehnični dokumentaciji proizvoda.

Če je radijski modul fiksno vgrajen v končni neradijski proizvod, se to šteje kot en izdelek, tudi pri pripravi izjave o skladnosti in označevanju proizvoda z oznako CE. Izjava o skladnosti se pripravi skladno z evropsko zakonodajo, vključujoč radijsko direktivo 2014/53/EU.

Velik izziv pri ugotavljanju skladnosti med drugim predstavlja tudi dokazovanje in ustrezno preskušanje elektromagnetne združljivosti (EMC) proizvodov z vgrajenim radijskim modulom. V prvem kvartalu lanskega leta je ETSI (European Telecommunications Standards Institute) predstavil osnutek novega EMC-standarda EN 303446-1, ki podaja zahteve za kombinirano in/ali radijsko in neradijsko opremo za bivalno, komercialno in lahko industrijsko okolje. Omenjeni

EMC-standard se uporablja za kombinirano napravo le v primeru, ko se ta nanaša na uporaben EMC-standard za neradijski del naprave in na uporaben EMC-standard za radijski modul.

Čeprav je to še vedno osnutek standarda, se v praksi po njem že izvaja EMC-preskušanje kombiniranih naprav. Standard prinaša tudi nekaj novosti glede zahtev za neradijski del končnega proizvoda, med drugim zahteva preskušanje sevalne emisije in odpornosti do 6 GHz.

Marjan Mak
Vodja Laboratorija za elektromagnetiko

Nazaj na vse novice