Poročilo SIQ SIQ

Razvoj naših partnerjev je naš razvoj

28. februar 2023 Gregor Schoss

Izzivi, ki nas čakajo v prihodnosti, bodo vedno bolj kompleksni. SIQ je zaradi svoje dejavnosti povezan s kar šestimi od desetih največjih izzivov prihodnosti, ki imajo vpliv na podaljševanje povprečne življenjske dobe (potrebo po vedno bolj kompleksnih medicinskih pripomočkih), globalno segrevanje (sistemske spremembe v poslovnem in družbenem okolju), robotizacijo, porabo električne energije, kibernetsko varnost ter mestno mobilnost (avtomatizacijo prometa).

S temi izzivi so povezani tudi naši partnerji, ki se trudijo za razvoj novih, vedno bolj naprednih ter zapletenih proizvodov in storitev. Pri tem morajo odgovoriti na potrebe kupcev, si zagotoviti svoj delež na slovenskem, evropskem ali globalnem trgu, poskrbeti za učinkovito nabavo surovin, usposobljene kadre … Ko poskrbijo še za finančni del in zagotovijo, da se razvoj obrestuje in so zadovoljni tudi zaposleni, lastniki ter odjemalci, je naloga opravljena. Sliši se enostavno, a vsi vemo, da temu ni tako.

Izzivov v razvojnem procesu ni malo, na koncu jih zaokrožijo še neodvisna preskušanja in certificiranje ter kalibriranje proizvodov ali merilnih instrumentov, izobraževanje sodelavcev in seveda zagotovitev skladnega poslovanja organizacije z vidika okoljevarstvenih ali energijskih zahtev, kibernetske varnosti … Pri tem SIQ lahko pomaga s svojimi storitvami v okviru štirih osnovnih dejavnosti: varnost in elektromagnetika, ocenjevanje sistemov vodenja, meroslovje in izobraževanje. Vse z namenom, da bodo proizvodi in storitve še boljši in se jih lahko trži na globalnem trgu brez dodatnih preverjanj, preskušanj in verifikacij. Naša naloga je, da skupaj izberemo pravi standard za proizvod, pomagamo pri usposabljanju osebja in storitev certificiramo po sistemu vodenja, ki je za dejavnost primeren ali morda celo obvezujoč.

Pri tem moramo poskrbeti, da ponujamo hitre in cenovno dostopne storitve. Poleg nenehnega izobraževanja zaposlenih moramo poskrbeti še za akreditacijo. Samo ta nam omogoča izdajanje mednarodno veljavnih listin. Da smo sprejemljiv partner, moramo biti prisotni na globalnem trgu, hkrati pa nuditi nabor vseh storitev na enem mestu, tu v Sloveniji. Zato se moramo širiti tudi sami. Z novimi prostori, instrumenti, sodelavci in širitvijo našega poslovanja. Le tako lahko sledimo našim partnerjem, njihovemu razvoju ter ostajamo njihov pomemben in včasih nepogrešljiv partner.

Slovenija je majhna, a z veseljem ugotavljamo, da imamo veliko svetovno prepoznanih in inovativnih proizvajalcev. Razvoj naših partnerjev je tudi naša obveza. Skupaj se krepimo in razvijamo v skladu z vsemi večjimi in nepredvidljivimi spremembami na trgu. Zato nas ni strah prihodnosti. Skupaj dokazujemo, da zmoremo vse.

Nazaj na vse novice