Preskušanje in certificiranje proizvodov

SIQ gostil zasedanje strokovnih skupin ETICS in IECEE za področje svetlobnih naprav

15. junij 2023

SIQ je letos gostil 18. zasedanje združene strokovne skupine OSM-LUM / CTL-ETF5, ki je potekalo v Ljubljani od 30. maja do 1. junija 2023. Gostili smo 25 udeležencev, večinoma predstavnikov certifikacijskih organov iz celotne Evrope, ki so tudi člani shem ETICS in IECEE. Glavni namen vsakoletnega zasedanja je predstavitev in obravnava vprašanj, ki so se nabrala tekom leta, vezana na razumevanje različnih točk standardov. Obravnavane tematike s področja svetilk oz. svetlobnih naprav so bile vezane tako na preskušanje kot na certificiranje. Na letošnjem srečanju so bile predstavljene tudi nekatere pričakovane novosti na področju standardov, med njimi predvidena izdaja že desete edicije standarda za svetilke EN IEC 60598-1 in tudi izdaja četrte edicije standarda za napajalnike za svetlobne vire EN IEC 61347-1.

 Evropski sistem za preskušanje, inšpekcijo in certificiranje ETICS (European Testing Inspection Certification System) je mednarodna neprofitna organizacija, ki jo ureja belgijska zakonodaja. Njen namen je upravljanje ENEC in ostalih evropskih shem, ki spadajo predvsem v elektrotehnični sektor, pa tudi na druga področja, ki so lahko povezana s preskušanjem, inšpekcijami (pregledi) in s certificiranjem proizvodov, procesov in oseb. Poglavitna dejavnost organizacije je olajšati dostop do evropskega trga proizvodom, certificiranim s strani neodvisnih tretjih organizacij, s čimer potrošnikom zagotavlja varnost in kakovost proizvodov, procesov in opreme.

Skupina OSM-LUM (Operational Staff Meeting for Luminaires) / CTL-ETF5 (Committee of Testing Laboratories Expert Task Force) je združena strokovna skupina, ki obravnava področje svetlobnih naprav (kategorija LITE). Njen namen so izmenjava znanj, dogovori o enotnem razumevanju in uporabi standardov, pojasnjevanje praks in metod preskušanja, predlaganje sprememb obstoječih standardov ustreznim tehničnim odborom in podobno.

Nazaj na vse novice