Preskušanje in certificiranje proizvodov

Srečanje presojevalcev s področja certificiranja medicinskih pripomočkov 2023

12. maj 2023

Na SIQ Ljubljana poteka dvodnevno srečanje presojevalcev s področja certificiranja medicinskih pripomočkov. Namenjeno je izobraževanju o vsebinah, ki jih pokriva Uredba (EU) 2017/745. Na srečanju je prisotnih več kot 40 presojevalcev iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Avstrije, Nemčije in Velike Britanije.

Prvi dan srečanja smo izvedeli več o prehodnih določbah Uredbe (EU) 2023/607, podaljšanju veljavnosti certifikatov ter smernicah MDCG. Drugi dan nadaljujemo s strokovnimi temami o pooblaščenih predstavnikih, UDI-DI, označevanju ter z izmenjavo izkušenj s prvih presoj po uredbi MDR.

Vsem prisotnim se zahvaljujemo za udeležbo, strokovne debate in izmenjavo izkušenj!

Nazaj na vse novice