Izobraževanje

Strokovno srečanje s področja trajnostnega poslovanja

04. junij 2021 Marjeta Gabrovšek

Vsi lahko prispevamo k trajnostnemu razvoju družbe, organizacije. Nekateri koncept trajnosti šele spoznavate, drugi ste že na poti trajnosti, kako naprej?

Na spletnem strokovnem srečanju smo se dotaknili teme, kako trajnost razumeti in jo udejanjiti v praksi – kako jo udejanjimo najprej pri sebi, nato še v svojih organizacijah, pa tudi v širšem družbenem okolju. Predavatelja strokovnega srečanja dr. Nenad Savič in Barbara Koželjnik sta to trenutno zelo aktualno tematiko predstavila na podlagi do sedaj pridobljenih izkušenj in znanj iz prakse.

Dr. Nenad Savič, Adria Mobil d.o.o., je predstavil, kako potekata snovanje in implementacija trajnostne poslovne strategije. Poudarek je bil na novi paradigmi delovanja, ki jo je dr. Savič obrazložil z naslednjimi besedami: »Trajnostno delovanje je načrten prispevek podjetja k trajnostnemu razvoju planeta, ne podjetja samega. Pomembno je, kako podjetje s svojim poslovanjem prispeva k širšemu okoljskemu, družbenemu in ekonomskemu razvoju ter hkrati ustvarja poslovno korist za podjetje«.

Barbara Koželjnik iz SIQ Ljubljana se je dotaknila koncepta izračuna ogljičnega odtisa organizacije, izdelka in storitve. Spregovorila je tudi o načrtih za zmanjševanje emisij ter podala osnovne informacije o izračunu ogljičnega odtisa. To je eno od orodij v sistemu ravnanja z okoljem, kjer sledimo porabi fosilnih goriv in vplivu na ozonski plašč oz. toplogrednemu učinku organizacije. Organizaciji ali posamezniku pa je koristen pripomoček za vzpostavljanje celovitega sistema okoljskega upravljanja. Poudarila je: »Ko se začnemo zavedati, da delujemo z naravo in ne proti njej, da izbiramo okolju prijazne tehnološke rešitve in enako pričakujemo od svojih dobaviteljev, zunanjih sodelavcev in poslovnih partnerjev, sprejmemo izziv in se zavežemo, da naš odnos do okolja kroji našo podobo v javnosti in začnemo obvladovati okoljske vidike svojih proizvodnih in drugih dejavnosti.«

Nazaj na vse novice