SIQ

Svetovni dan okolja

05. junij 2023

Plastika je postala neločljiv del našega vsakdana, vendar pa njena uporaba in odstranjevanje predstavljata resen problem za okolje in družbo. Plastika prepogosto konča v naravnem okolju, med največjimi težavami pa je dolgotrajen proces razgradnje. Večji del plastike se ne razgradi popolnoma, ampak ostane v okolju kot mikroplastika. Ta s kopičenjem v vodah in na kopnem povzroča negativne posledice za živali in ljudi ter za celotne ekosisteme. Poleg tega proizvodnja plastike zahteva ogromne količine naravnih virov in energije ter prispeva k emisijam toplogrednih plinov, kar poslabšuje stanje podnebnih sprememb. Izdelki iz plastike za enkratno uporabo so vseprisotni. Uporaba plastike, kot so plastične vrečke in embalaža, dodatno prispeva k obremenjevanju okolja in  povečevanju količine odpadkov. Na svetu proizvedemo okoli 400 milijonov ton plastike vsako leto, le okoli 10 odstotkov pa je recikliramo.

Letošnji svetovni dan okolja  posveča pozornost iskanju rešitev za onesnaževanje s plastiko. Da bi se učinkovito spopadli s temi izzivi je nujno, da vsak posameznik prevzame odgovornost in prispeva k trajnostnemu načinu življenja, s spodbujanjem odgovornih potrošniških navad, zmanjševanjem porabe plastike, izbiro trajnostnih alternativ ter z aktivnim vključevanjem v lokalne pobude za čiščenje okolja.

Na SIQ prepoznavamo pomen trajnostnega razvoja in se zavezujemo k podpori organizacijam pri doseganju njihovih okoljskih ciljev. S svojimi storitvami in certifikacijskimi programi pomagamo organizacijam vzpostaviti trajnostne prakse ter zagotoviti skladnost z okoljskimi standardi in zahtevami.

Le skupaj lahko soustvarjamo svet, kjer plastika ne bo ogrožala našega okolja in kjer bodo lahko bodoče generacije živele v zdravem okolju. Svetovni dan okolja je le še dodatna vzpodbuda k zavedanju svojih vlog in odgovornosti ter poziv k aktivnemu angažmaju za reševanje problema plastike.

Nazaj na vse novice