Certificiranje organizacij Preskušanje in certificiranje proizvodov SIQ

Zaščitne maske deklarirane kot osebna varovalna oprema

31. marec 2020

V teh dneh smo prejeli veliko vprašanj glede preverjanja zaščitnih mask, zato objavljamo nekaj napotkov in pojasnil v povezavi s pogostimi vprašanji.

Za zaščitne maske, ki so deklarirane kot osebna varovalna oprema, je potrebno usklajevanje z uredbo o osebni varovalni opremi:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0425&from=EN

Pri postopku ugotavljanja skladnosti zaščitne opreme je oprema razdeljena v 3 kategorije, kjer je III najstrožja. Kategorija III vključuje nevarnosti, ki lahko povzročijo zelo hude posledice, kot je smrt ali trajna okvara zdravja v zvezi s (med naštetimi) snovmi in mešanicami, ki so nevarne za zdravje.

Zaradi dodeljene Kategorije III morajo biti maske za prodajo v EU preverjene in potrjene s strani priglašenega organa (Notified Body).

Seznam priglašenih organov (NB) za osebno varovalno opremo:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&sort=country&dir_id=155501

Informacije evropske akreditacije European Accreditation o maskah in akreditiranih laboratorijih, ki izvajajo preskušanje:
https://european-accreditation.org/coronavirus-outbreak-accredited-laboratories-for-face-masks-testing/

Seznam Kitajskih akreditiranih laboratorijev za preverjanje mask:
https://www.cnas.org.cn/english/photonews/03/902316.shtml

Inštitut za standardizacijo je standarde s področja medicinskih mask in osebne varovalne opreme dal brezplačno na razpolago:
http://www.sist.si/aktualno-main/zdravstvo-brezplacne-dostop-do-standardov.html

 

Nazaj na vse novice