Aktivno izobraževanje za vzpostavitev sistema vodenja kakovosti po modelu KzP

 

Sistem vodenja kakovosti po modelu KzP

(Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja)

 

 

 

iZOBRAŽUJEMO  iZBOLJŠUJEMO  iNOVIRAMO

 

Usmerjeni smo k odličnosti.

WEBINAR: PREDSTAVITEV MODELA KzP >


Vsebina predstavitve:

 • Model KzP kot učinkovito managersko orodje za reševanje problemov in dvig kakovosti
 • Do sistematike nenehnega izboljševanja z aktivnim izobraževanjem
 • Zakaj je model KzP temelj poti k odličnosti

Koristi modela KzP, kot jih vidijo ravnatelji zavodov, nosilcev certifikata KzP:

Mag. Breda Forjanič, ravnateljica Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona:

Sistem nas usmerja k transparentnosti poslovanja, od ureditve dokumentacije do opredeljevanja posameznih odgovornosti. Vodi nas po poti nenehnega preverjanja doseganja ciljev, izboljševanja ter odpravljanja morebitnih pomanjkljivosti. Sistem preko notranjih presojevalk omogoča hitrejše in bolj kakovostno vpeljevanje novih kolegic ter ravnatelju nastavi ogledalo o skladnosti njegovih ciljev, predlogov in načrtovanih nalog s cilji ostalih profilov zaposlenih. Dobrodošle so tudi ugotovitve in usmeritve zunanjih presojevalcev, saj sami znotraj sistema lahko kaj prezremo ali zaradi že avtomatiziranih postopkov ne vidimo priložnosti ali nujnosti izboljšav.

Mag. Mateja Andrejčič, ravnateljica Osnovne šole Stopiče:

Sistematično vodenje kakovosti po modelu KzP nam pomaga izboljševati delo na celotnem poslovanju (pedagoški in tehnični del). To je prednost in pozitivna stvar sistema. Pozornost smo v preteklosti v veliki meri posvečali pedagoškemu delu (hospitacije, izobraževanja, timsko delo, oblikovanje skupne vizije, povezovanje po vertikali, povezovanje med vrtcem in šolo, povezovanje podružnic in matične šole ...). Sedaj pa smo pozorni tudi na tehnični del (kuharice, čistilke, hišnike, tajnico, računovodkinjo). Procesi v našem vrtcu in šoli se urejajo, kar dokazujejo tudi zunanji pregledi (revizor, redni inšpekcijski pregledi, zunanje presoje).

Program

1. delavnica

CILJNO VODENJE Z VIZIJO

2. delavnica

UČINKOVITOST KULTURE KOMUNICIRANJA IN SODELOVANJA

3. delavnica

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROCES, od načrtovanja do vrednotenja uspešnosti 

4. delavnica

UVAJANJE NOVOSTI IN VODENJE IZBOLJŠAV V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM ZAVODU

5. delavnica

TEČAJ ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI PO ZAHTEVAH MODELA KzP

17. in 18. oktober


Naši strokovnjaki vam bodo pomagali, da boste:

 • usmerjeno analizirali obstoječe stanje na posameznih področjih delovanja vašega zavoda,
 • znali sistematično pristopati k izboljševanju,
 • povečali učinkovitost in uspešnost komuniciranja v vašem zavodu,
 • skupaj z zaposlenimi opredelili pravila delovanja po načelu »tako to delamo pri nas«,  
 • razširjali kulturo kakovosti v vašem zavodu in zunaj njega.

Informacije in prijava na aktivno izobraževanje

Trajanje
Vse delavnice potekajo en dan, razen tečaja za notranje presojevalce, ki poteka 2 dni (14 šolskih ur).

Udeleženci
Za uspešno vzpostavitev sistema vodenja kakovosti po modelu KzP priporočamo udeležbo najmanj dveh udeležencev zavoda na vseh delavnicah in tečaju.

Prijave
Prijave na aktivno izobraževanje pošljite na naslov seminarji@siq.si. Prijave zbiramo do zasedbe mest. Število udeležencev je zaradi narave izvedbe programa omejeno.

Kotizacija
V primeru prijave najmanj dveh udeležencev zavoda na vse delavnice znaša kotizacija za enega udeleženca na izobraževalni dan (7 šolskih ur) 150,00 EUR (22 % DDV ni vključen v ceno).
Kotizacija vključuje gradivo, kosilo in osvežilne napitke med odmori ter parkiranje.

Možna je prijava tudi na posamezno delavnico.

Veselimo se sodelovanja z vami. 

________________________________________________________________________________Od besed k dejanjem...

...z veseljem sporočamo, da smo podelili certifikate Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja ...

Prejemniki certifikatov:

  • Vrtec Ptuj  
  • Osnovna šola Mladika 
  • Vrtec Mojca Ljubljana 
  • Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči 
  • Vrtec Mornarček Piran 
  • Osnovna šola Šentvid 
  • Vrtec Lendava - Lendvai Óvoda 
  • Vrtec Beltinci 
  • Vrtec Mavrica Vojnik
  • Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem
  • Osnovna šola Trbovlje
  • Vrtec Kurirček Logatec
  • Osnovna šola Vojnik
  • Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin Jesenice
  • Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
  • Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica
  • Vrtec Mavrica Trebnje
  • Osnovna šola Lava, Celje
  • Javni zavod Vrtec Zreče
  • Osnovna šola Stopiče

 

Nosilci certifikata ISO 9001 pa so:

 • Vrtec Mornarček Piran
 • Fakulteta za zdravstvo Jesenice
 • Šolski center Škofja Loka

 

Vsem lastnikom certifikatov in zastav KzP iskreno čestitamo!