Utrinki in vtisi Šole kakovosti

Utrinki in vtisi

Program Šole kakovosti izvajamo pod vodstvom strokovnega vodje Rajka Novaka že od leta 2008. V devetih generacijah usposabljanj jo je do sedaj uspešno zaključilo že preko 100 udeležencev in tako pridobilo naziv Skrbnik sistema vodenja kakovosti.

Naši udeleženci prihajajo tako iz gospodarstva kot iz javnega sektorja, kar dodatno obogati izmenjavo znanj, izkušenj in dobrih praks. Zaključne predstavitve projektnih nalog se udeležijo vsi udeleženci, lahko pa tudi predstavniki organizacij, iz katerih udeleženci prihajajo.

Koristnost pridobljenih teoretičnih znanj in praktičnih izkušenj potrjujejo kakovostne in uporabne projektne naloge, zadovoljstvo dosedanjih udeležencev in odzivi organizacij, iz katerih so udeleženci prišli.

Organiziranost izobraževanja s strani organizacije SIQ je bila na najvišjem nivoju

V Šoli kakovosti sem spoznala pomen kakovosti, ki je zelo pomembna za samo poslovanje podjetja. Saj ne rečem, da se nisem med delovno kariero posvečala temu, ampak tako celovito, zagotovo ne. Poudarjam, da je bila organiziranost izobraževanja s strani organizacije SIQ na najvišjem nivoju. Izbrani predavatelji so sisteme vodenja kakovosti predstavili razumljivo ter na podlagi standarda in primerih dobre prakse v podjetjih. Moje mnenje je, da je spremljanje kakovosti eden od ključnih elementov poslovanja podjetja, kajti na ta način vodstvo skozi analize opredeljenih tveganj, zazna morebitne spremembe na katere lahko temu primerno ukrepa za nadaljnjo uspešnost podjetja.

Darinka Komerički, IPPS Invalidsko podjetje Pošte Slovenije d. o. o.

Vtisi udeležencev

“Vesela sem, da mi je bila v podjetju dana možnost, da se udeležim Šole kakovosti, ki mi je prinesla veliko novih znanj in predvsem odprla številna vprašanja oziroma razmišljanja v smislu »kako bi to lahko spremenili oziroma uporabili v našem podjetju, da bi bila dodana vrednost tovrstnih aktivnosti še večja«. Vsebine so bile široke, različne in zanimive in všeč mi je bilo, da nismo odkrivali neke velike nove znanosti in teorije, ker osnove obravnavanih tem udeleženci tovrstnega izobraževanja že več ali manj poznamo, ampak smo predvsem na lastnih primerih iz prakse podjetij udeležencev iskali možnosti za izboljšave in nadgradnjo sistemov ter odpravo ozkih grl. Tudi sicer je bila sama organizacija šole kakovosti odlična, komuniciranje in ažurnost organizatorjev pohvale vredna, druženje s »sošolci« pa prijetno in nepozabno ter smo ga vedno znova kljub natrpanemu urniku že težko pričakovali. Verjamem, da mi bo certifikat koristil tako pri praktičnem delu kot tudi sicer in pomeni kompetentnost za opravljanje dela skrbnice sistema kakovosti v podjetju.”
Aleksandra Vogrinčič, Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o.

“Predavatelja Vitke proizvodnje po mojem mnenju obožujeta in živita temelje filozofije vitkosti. Dokaz je bil v zmožnosti dajanja jasnih, kratkih a zgoščenih odgovorov/predlogov tako za profesionalne kot vsakdanje življenjske procese.”
Anže Mikulič, ISKRAEMECO, d.d.

“Vsebina šole kakovosti je bila aktualna. Samo gradivo, ki so ga uporabljali predavatelji je zelo uporabno in dobro pripravljeno. Všeč mi je bilo, da izvedba seminarjev ni bila v smislu predavanj, ampak kot delavnice na katerih smo izmenjali veliko mnenj in pridobili veliko znanja.”
Blaž Zidarič, Kolektor Sikom d.o.o.

“V splošnem bi pohvalil čisto vse, od organizacije samih delavnic, do same izvedbe le-teh. Posebna pohvala gre predavateljem/predavateljicam, ki imajo po moji oceni izjemen občutek za predajanje znanj in z veseljem odgovarjajo na konkretna vprašanja udeležencev predavanj. Vsebino znajo povezati/podkrepiti s konkretnimi primeri, kar naredi predavanja še bolj razumljiva in učinkovita kot bi bila sicer.”
Martin Saksida, ATech d.o.o.

“Pridobljeno znanje na šoli kakovosti se da koristno uporabiti v praksi, saj so predavatelji strokovnjaki na svojem področju z bogatimi kariernimi izkušnjami, katere brez zadržkov delijo.”
Matjaž Hribar, Strip’s d.o.o.

“Strokovno podajanje znanja s strani predavateljev in gostoljubnost organizatork dajeta Šoli kakovosti visok nivo profesionalnosti. Ponujeno znanje lahko vsak udeleženec Šole kakovosti hitro uporabi na svojem delovnem področju, ne glede na to, iz katere organizacije prihaja. Udeleženci šole smo se v sproščenem vzdušju med seboj povezali in navezali stike za nadaljnja sodelovanja v smislu izmenjave informacij, izkušenj in pomoči, ki bi jih potrebovali pri delu. Lahko rečem, da mi je sodelovanje v Šoli kakovosti doprineslo veliko znanja, ki ga bom s pridom uporabila pri mojem delu.”
Polona Lužan, INDRAMAT ELEKTROMOTORJI D.O.O.

“Izobraževanja potekajo v sproščenem okolju s pravo številčnostjo sodelujočih, predavatelji pa presegajo s svojim znanjem in podajanjem snovi drug drugega. Priznati moram, da v vsem svojem izobraževalnem obdobju (formalnem, strokovnem, poljudnem) nisem občutil takega zadovoljstva, kot sem ga bil deležen v vaši organizaciji, tako z organizacijskega (strokovnost, prijaznost, fleksibilnost) kot vsebinskega vidika. Vaše vodstvo, skupaj s sodelavci, v vseh pogledih tvori izjemno kvaliteten tim, ki se odraža tudi na skrbni izbiri domačih in gostujočih predavateljev. Tudi sam se veselim nadaljnjega sodelovanja z Vami, kajti vsebinsko je še veliko zanimivih in uporabnih tem, ki jih je na področju mojega dela potrebno osvojiti.”
Bojan Huzjan, INŠTITUT JOŽEF ŠTEFAN

“Šola kakovosti mi je odprla nov pogled na reševanje težav, s katerimi imam opraviti v svojem delovnem okolju. Ne nudi osnov in znanja le predstavnikom vodenja kakovosti v organizaciji, ampak tudi tistim, od katerih se kakovost zahteva – vodjem proizvodnje in managerjem. Ravno zato se mi zdi, da je bila največja dodana vrednost mojega izobraževanja v okviru Šole kakovosti ravno ta, da sem se naučila pogledati na procese v svoji organizaciji iz drugega zornega kota, tistega, ki je usmerjen k odjemalcu.”
Barbara Kolenko, JATA EMONA D.O.O.

Seznam projektnih nalog