Hrana

Sustav upravljanja sigurnošću hranom

Međunarodna organizacija za normizaciju (ISO) 2005 izdala je normu ISO 22000 – Sustavi upravljanja sigurnošću hrane – Zahtjevi za svaku organizaciju u lancu hrane. Rješenje za ujedinjenje norme sigurnosti hrane, koji je trenutno međunarodno priznata.

ISO 22000:2018 kombinira sve zahtjeve HACCP Codex Alimentarius, pravila dobrog poslovanja i dobre higijene, sljedivosti i označavanje hrane. Standardno se koristi u svim fazama lanca prehrane.
Organizacije koje imaju na svojim sustavima već instaliran neki od ISO normi (ISO 9001, ISO 14001, ..) ili certificirani HACCP sustav će biti lakše dobiti i ISO 22000:2005.