Hrana

Prosudba i certificiranje sustava HACCP kao nadogradnja sustava ISO 9001:2015

Organizacije koje već imaju certifikat za sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015, mogu dobiti ovu nadogradnju s certifikatom kojim se potvrđuje usklađenost sustava upravljanja sa zahtjevima HACCP sustava.
Certifikacija uključuje procjenu dokumentacije, certifikacijski audita tvrtke, godišnji provjeru rada sustava i oporavka, procjenu svake tri godine.
Potvrda vrijedi dok tvrtka zadovoljava zahtjeve norme ISO 9001:2015 i HACCP sustava.

Ocjena stanja sustava HACCP u organizaciji

U organizaciji, koja već ima uspostavljen HACCP sustav, izvedemo neovisnu procjenu sustava sa zahtjevima HACCP te dajemo savjete i preporuke, koji organizaciju usmjeravaju u daljnje aktivnosti i poboljšanja već uspostavljenog sustava.

Nakon pozitivne ocjene, dajemo izjavu o sukladnosti prema HACCP.

Organizacija sama na ovaj način značajno doprinosi kvaliteti sigurnosti hrane u cijelom prehrambenom lancu, u kojem je važna karika.

Ocjena stanja sustava HACCP s dobavljačima

Organizacije, koje već imaju uspostavljen HACCP sustav, moraju osigurati da zahtjevi sustava HACCP ispunjavaju sve organizacije, koje se u njihovoj proizvodnji ili uslužnom lancu uključuju sa svojim proizvodima ili uslugama.

Implementaciju sustava HACCP kontroliramo kod Vaših dobavljača i kooperanata, te o tome dajemo stručnu i nepristranu ocjenu stanja.

Periodični nadzor sustava HACCP u organizaciji

Svaka organizacija koja ima  uspostavljen sustav HACCP mora se prilagođavati razvoju i drugom promjenama koje su uvedene u postojeći proces.

Ako želi pratiti brzi razvoj i sve veće zahtjeve potrošača, mora slijediti zakonske promjene na području hrane i u svakom trenutku osigurati da, unatoč promjenama učinkovito može implementirati sustav HACCP.

Upravo iz tih razloga je potrebno periodično pregledavati, ocjenjivati i poboljšavati.

Brigu, kako postaviti plan periodičnih procjena , možete prepustiti nama. Ponudit ćemo Vam stručnu izvedbu.