Okoliš i energija

Što znači EMAS?

Shema EMAS (ECO – Management and Audit Scheme –sustav ekološkog upravljanja i neovisnog ocjenjivanja) namijenjena je ocjenjivanju i poboljšavanju učinkovitosti upravljanja okolišem u organizacijama, te informiranju javnosti o postignućima. Otvorenost i periodičko objavljivanje provjerenih informacija o okolišu, su ključni čimbenici po kojoj se shema EMAS i norma ISO 14001 razlikuju. Izjava o okolišu predstavlja glavni način upoznavanja javnosti s rezultatima  neprekidnog poboljšavanja upravljanja okolišem i predstavlja mogućnost za pozitivnu promociju organizacije kod kupaca,  dobavljača, lokalne zajednice, prema ugovorenim stranama i zaposlenicima. Organizacija može objaviti i provjerene isječke iz izjave o okolišu, s kojima želi približiti rezultate zaštite okoliša zainteresiranim stranama.

Zahtjeve za uspostavu, verifikaciju i registraciju sustava upravljanja okolišem po shemi EMAS utvrđeni su uredbom  ES 1221/2009 s izmjenama i dopunama.

EMAS registrirane organizacije registrirane EMAS-u, mogu uzeti u obzir pri razvoju i održavanju svog sustava upravljanja okolišem te u izvješćivanju o okolišnoj učinkovitosti, sektorske referentne dokumente (SRD) i izvješća o najboljoj praksi  (Best practice report) u vezi sa  najboljim ekološkim praksama i pokazateljima okolišne učinkovitosti.

Postupak registracije

Postupak registracije po EMAS je sastavljen iz dva dijela. U prvom djelu akreditiran procjenitelj zaštite okoliša provjeri ispunjavanje zahtjeva EMAS i validira (potvrdi) izjavu o okolišu. Validiranu Izjavu o okolišu predlaže okolišni procjenitelj koji provjerava ispunjavanje zahtjeva prema EMAS i validira (potvrdi) izjavu o okolišu. Validiranu izjavu o okolišu  organizacija predloži nadležnom tijelu – Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, koji provjerava ispunjava li  organizacija kriterije za registraciju, i  ako da, organizaciju se upisuje u  registar EMAS.

SIQ je akreditirani procjenitelj za verifikaciju sustava upravljanja okolišem po zahtjevima uredbe EMAS i validacije izjave o okolišu.

 

Postupak verifikacije sadrži:

 • pregled dokumentacije (1.dio certifikacijske prosudbe);
 • certifikacijsku prosudbu;
 • validaciju Izjave o okolišu i provjerene informacije nakon uspješne certifikacije

Zakonodavstvo:

Nazive pojedinačnih direktiva možete naći na web stranicama EUR-Lex.

Više informacija pronađite na stranicama EMAS.

 

Želite poboljšati svoj ekološki učinak?

Trenutačno su dostupni Sektorski referentni dokumenti i izvješća o najboljoj praksi.

Trenutačno su sektorski referentni dokumenti dostupni kao odluke Komisije (EU) za:

 • sektor trgovine na veliko
 • sektor turizma,
 • sektor proizvodnje hrane i pića
 • poljoprivredni sektor
 • sektor proizvodnje automobila,
 • sektor proizvodnje električne i elektronske opreme,
 • sektor proizvodnje metalnih proizvoda,
 • sektor telekomunikacija,
 • sektor javne uprave,
 • sektor gospodarenja s otpadom

Zašto SIQ?

 • Cjelovita rješenja
 • Profesionalnost i stručnost
 • Neodvisnost i nepristranost

Zanima vas više?

Kontaktirajte nas, pridružite se informativnom predavanju ili pošaljite upit.