Okoliš i energija

Sustav upravljanja okolišem

Što je sustav upravljanja okolišem?

Sustav upravljanja okolišem sveobuhvatno upravljanje aspektima okoliša ili uslužne djelatnosti. Obuhvaća ispunjavanje zakonskih zahtjeva i uravnoteživanje troškova, učinkovito korištenje resursa, sprečavanje onečišćenja te odzivanje na zahtjeve i očekivanja poslovnih partnera organizacije, vlasnika odnosno osnivača organizacije kao i ostalih zainteresiranih strana.

O normi

U upotrebi je treće izdanje ISO 14001 (Sustavi upravljanja okolišem-Zahtjevi i upute za upotrebu). U normi su pokriveni moderni pristupi »zero waste«, eco-design, kružno gospodarstvo kroz  tj. obrada proizvoda tijekom cijelog njihova životnog vijeka (lifecycle perspective). Od prvog izdanja 1996.godine, sukladno sa zahtjevima norme, do 31.12.2022. godine certificiralo se više od 529.853 organizacija u 179 država širom svijeta (izvor ISO Survey 2022). Slovi kao drugi najčešće certificiran sustav upravljanja. Norma je primjerena za sve vrste organizacija, nevezano za sektor ili veličinu

Glavni koraci kod uspostave sustava:

 • Odlika uprave,
 • Početni okolišni  pregled,
 • Upoznavanje s normom  ISO 14004 i ISO 14001,
 • Nacrt uspostave sustava,
 • Prepoznavanje važnih aspekata okoliša i zakonskih zahtjeva,
 • Utvrđivanje politike zaštite okoliša,
 • Definiranje ciljeva okoliša i programa za postizanje ciljeva,
 • Prepoznavanje zainteresiranih strana,
 • Razvoj načina komuniciranja,
 • Priprema programa za osposobljavanje,
 • Mjerenje, održavanje i pregled,
 • daljnje poboljšanje.

Zašto SIQ?

 • Cjelovita rješenja
 • Profesionalnost i stručnost
 • Neodvisnost i nepristranost

Zanima vas više?

Kontaktirajte nas, pridružite se informativnom predavanju ili pošaljite upit

Koristi sistematičnog upravljanja zaštitom okoliša: Poboljšanje metoda upravljanja procesima, Poboljšanje tržišne konkurentnosti, Povećanje povjerenja javnosti, kupaca i poslovnih partnera, Potpora u slučaju vanjskog nadzora, kojeg u organizaciji provode upravna tijela ili kupci, Sustavno kontroliranje troškova uz postizanje pozitivnog trenda njihova smanjivanja, Poboljšanje radnih uvjeta.