Okoliš i energija

Sustav upravljanja energijom

Energija je jedan od najvećih izazova modernog društva. Potrošnja energije čini gotovo 60% globalnih emisija stakleničkih plinova. Energetska učinkovitost i klimatske promjene ključni su dio 17 ciljeva održivog razvoja u Agendi Ujedinjenih naroda 2030.

O normi

ISO 50001 dobiva sve više na važnosti otkako je objavljen prije sedam godina. Do kraja 2017. godine izdano je ukupno 22.850 certifikata za sustave upravljanja energijom prema normi ISO 50001 (ISO Survey), od čega čak 84,7% u Europi.

Krajnji cilj norme je pomoći organizacijama uspostaviti sustave i postupke potrebne za poboljšanje energetske učinkovitosti. Sustavno upravljanje energijom trebalo bi dovesti do smanjenja troškova energije i smanjenja emisije stakleničkih plinova.

Primjerenost upotrebe

Koristan je za organizacije svih vrsta i veličina, bez obzira na geografske, kulturne ili društvene okolnosti. Norma za sustave upravljanja energijom može se primijeniti samostalno ili u integraciji s drugim sustavima upravljanja.

Norma se odnosi samo na aktivnosti koje su pod kontrolom organizacije.

Sustav upravljanja energijom omogućuje organizacijama:

  • zasnovati energetsku politiku;
  • identificirati specifična područja potrošnje energije i područja za povećanje energetske učinkovitosti;
  • identificirati i pratiti zakonske obveze i druge zahtjeve;
  • postaviti energetske ciljeve i prioritetne akcije;
  • osigurati resurse, funkcije, odgovornosti i kompetencije u području upravljanja energijom;
  • uspostaviti praćenje, pregled i ocjenu energetskih aktivnosti kako bi se osiguralo funkcioniranje sustava gospodarenja energijom kako je predviđeno i kako bi se postigli energetski ciljevi;
  • prilagoditi se promjenjivim okolnostima.

Zašto SIQ?

  • Cjelovita rješenja
  • Profesionalnost i stručnost
  • Neodvisnost i nepristranost

Zanima vas više?

Kontaktirajte nas, pridružite se informativnom predavanju ili pošaljite upit.