Nazaj na seznam storitev

Šola sodobnega voditeljstva z individualnim coachingom

17. 10. - 18. 11. 2024

Učinkovit, korekten in karizmatičen voditelj pri svojih sodelavcih zbuja zaupanje in spoštovanje, zato mu bodo z veseljem sledili na poti uresničevanja ambicioznih ciljev. Zaveda se pomembnosti nenehnega samoizpopolnjevanja vodstvenih veščin, ki mu bodo pomagale pri vodenju sodelavcev in uspešnemu premagovanju izzivov današnjega časa.

Program petdnevnega usposabljanja je zasnovan na ugotovitvah nevroznanosti ter psihologije motivacije in zajema ključne kompetence, ki jih mora uspešen voditelj razviti:

 • strateško in ciljno vodenje,
 • pristope vodenja različnih tipov sodelavcev in različnih generacijskih skupin,
 • komunikacija in vodenje sprememb,
 • asertivna in učinkovita komunikacija,
 • razvoj karizmatičnega sloga vodenja.

NOVOST

Dodaten razlog za vključitev v Šolo sodobnega voditeljstva je individualen pristop in izvedba osebnega coachinga, namenjenega identifikaciji in razvoju vaših kompetenc. Skozi zaupen in poglobljen individualni coaching boste pridobili povratno informacijo in napotke za nadgradnjo svojega sloga vodenja, pridobili boste voditeljske sposobnosti in postali karizmatičen vodja, ki mu bodo ljudje z veseljem sledili.

Vsak udeleženec Šole sodobnega voditeljstva bo imel priložnost preživeti eno akademsko uro z izkušeno coachinjo in svetovalko voditeljem v Sloveniji in tujini, ki ga bo na podlagi identificiranih prednosti in priložnosti za razvoj s konkretnimi smernicami in napotki podprla pri razvoju osebnega voditeljskega sloga.

Šola poteka v obliki interaktivnih, dinamičnih pogovorov in delavnic, na katerih prevladujejo aktivne metode dela. Praktične vaje se izvajajo v manjših skupinah z uporabo tehnik viharjenja možganov, poenotenja razumevanja, določanja prioritet in doseganja konsenza.

Delavnice potekajo od 9. do 15. ure.

PROGRAM ŠOLE

1. dan – Strateško in ciljno vodenje – Maja Vukasović Žontar, 17. oktober 2024

 • Kako oblikovati navdihujoče poslanstvo, vizijo ter opredeliti strategijo, ki bo podprla uresničevanje želenih ciljev?
 • Kako na podlagi strateških usmeritev in temeljnih vrednot, kot gradnikov želene organizacijske kulture, oblikovati ključne kompetence zaposlenih?
 • Ciljno vodenje v praksi in uresničevanje strategije na operativni ravni.
 • Kako učinkovito uporabljati različna orodja ciljnega vodenja, s ciljem zagotavljanja uspešnosti?

2. dan – Komunikacija in vodenje sprememb - od nalog k zavzetosti  –  mag. Edita Krajnović, 22. oktober 2024

 • Kako komunikacija vpliva na zavzetost in kako komunicirati učinkovito?
 • Kako dosegati spremembe vêdenja? Premik od jaz k mi in trajnostnemu voditeljstvu.
 • Kako nam pri vodenju pomaga interno komuniciranje? 
 • Zakaj in kako merimo kakovost odnosov?

3. dan – Motivacija in vodenje različnih tipov sodelavcev in generacij –  Maja Vukasović Žontar, 24. oktober 2024

 • Ali res poznamo dejavnike motivacije za delo?
 • Kako dejavnike motivacije za delo vključiti v vodstvene in kadrovske politike in prakse?
 • Kako prepoznati različne tipe ljudi in kako jih voditi?
 • Kako spodbujati in voditi sodelavce različnih generacij ter upravljati medgeneracijske razlike?

4. dan – Razvoj karizmatičnega voditeljstva - vodenje z zgledom – Maja Vukasović Žontar, 13. november 2024

 • Temeljno poslanstvo sodobnega menedžerja: spodbujanje in navdihovanje sodelavcev
 • Kako svoj slog vodenja prilagoditi situaciji in sodelavcu?
 • Ugotavljanje razvitosti vodstvenih kompetenc in ocenitev voditeljskih sposobnosti
 • Kako voditi z zgledom in razviti karizmatičen slog vodenja?

5. dan – Individualen coaching vodstvenih veščin – Maja Vukasović Žontar, 14. november 2024

(45 min. na udeleženca Šole sodobnega voditeljstva)

 • Opredelitev področij želenega razvoja vodstvenih in voditeljskih sposobnosti
 • Prepoznavanje individualnih prednosti in področij, potrebnih razvoja
 • Podajanje konkretnih smernic in napotkov za razvoj osebnega voditeljskega sloga
 • Oblikovanje lastnega načrta razvoja karizmatičnega voditeljstva

UDELEŽBO PRIPOROČAMO

 • vodilnim managerjem, direktorjem, lastnikom, podjetnikom;
 • vodjem oddelkov, procesov, skupin in projektnim vodjem;
 • vsem vodjem, ki želijo spoznati nove tehnike in orodja pri vodenju ljudi;
 • vsem vodjem, ki so dobili novo delovno mesto vodje in želijo nadgraditi tehniko vodenja;
 • vsem, ki bodo napredovali v svoji delovni sredini in bodo morali voditi svoje sodelavce, ter
 • vsem, ki želite pridobiti tovrstna znanja.

NAČIN DELA

Primeri dobrih praks, izmenjava izkušenj, delo na konkretnih primerih iz prakse.

ALI STE VEDELI?

Prva izvedba Šole vodenja, predhodnica prenovljene Šole sodobnega voditeljstva, je bila izvedena leta 2010, jeseni leta 2023 pa smo izvedli že 22. ponovitev šole.

TRADICIJA ŠTEJE!

INVESTICIJA V ZNANJE

1.048,00 EUR + 22% DDV (20 % popust), če se na šolo prijavita 2 ali več oseb iz iste organizacije;
1.179,00 EUR + 22% DDV (10 % popust), če ima organizacija SIQ certifikat za sisteme vodenja;
1.310,00 EUR + 22% DDV za vse ostale prijave.

Popusti se med seboj ne seštevajo.

Možna je tudi prijava na posamezne delavnice v sklopu Šole sodobnega voditeljstva.

Ob prijavi na Šolo sodobnega voditeljstva poravnate 40 % kotizacije, ki je pogoj za zagotovitev mesta na šoli, ostalo pred zaključkom šole na poslovni račun SIQ, Mašera-Spacićeva ulica 10, Ljubljana, NLB d.d., številka 02922-0012897988. Naša ID številka za DDV je SI23509678.


Lokacija izvedbe: SIQ Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije: Tanja Benček, telefon: (01) 5609 894, e-pošta: tanja.bencek@siq.si

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe