Nazaj na seznam storitev

E-tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015

14. - 15. 12. 2021


 

"En tečaj, dve potrdili."

Udeleženci pridobite mednarodno priznano IQNet potrdilo (IQNet Academy Certificate of Training) in potrdilo SIQ, ki dokazujeta uspešno opravljen tečaj. Z IQNet potrdilom pridobite možnost vpisa v IQNet Academy Register of Officially Trained Professionals.

  

Postanite kompetenten notranji presojevalec sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015, saj so notranje presoje eno od orodij, s katerimi boste sistematično nadzorovali in izboljševali učinkovitost ter uspešnost sistema vodenja, ugotovitve presoje pa porabili za učinkovito odločanje. Ugotovitve kompetentnih presojevalcev dajejo objektivno oceno o tem, kako izvajate dogovorjeno, kako učinkovito uresničujete cilje, odpravljate odstopanja in probleme ter se odzivate na priložnosti za izboljšave.

Prednosti udeležbe na tečaju

 • Postali boste kompetenten notranji presojevalec.
 • Na osnovi dobrega poznavanja in predvsem razumevanja zahtev standarda boste znali prepoznavati priložnosti za izboljšave v vaši organizaciji.
 • Razumeli boste, zakaj so notranje presoje učinkovito orodje za vzpostavitev in razvoj uspešnega sistema vodenja.
 • Spoznali boste načela vodenja kakovosti in vse, kar morate vedeti o notranji presoji (definicija, namen, planiranje, priprava, izvedba, poročanje).
 • Znali boste vzpostaviti tvornejše sodelovanje na notranjih in zunanjih presojah – kot presojevalec in kot presojanec.
 • Lažje boste s kompetencami, ki jih boste osvojili, konstruktivno pristopali k izvajanju notranjih presoj.
 • Ob študiji primera notranje presoje in praktični simulaciji presoje boste spoznali nekatere konkretne situacije ter možne poti reševanja težav, ki se v tem procesu lahko pojavijo.
 • Na osnovi uspešno opravljenega pisnega preizkusa znanja boste dobili SIQ in IQNet potrdilo o uspešno opravljenem tečaju. 

Vsi udeleženci tečaja brezplačno prejmete knjižico Notranje presoje in zahteve standardov za sisteme vodenja.


Vsebina 

 • Predstavitev standardov skupine ISO 9000
 • Načela vodenja kakovosti
 • Zahteve standarda ISO 9001:2015
 • Notranja presoja: definicija, namen, planiranje, priprava, izvedba, poročanje
 • Kompetentnost presojevalcev
 • Študija primera notranje presoje in simulacija presoje
 • Pisni preizkus znanja

Ciljna skupina

 • Odgovorni za sistem vodenja kakovosti
 • bodoči izvajalci presoj
 • presojevalci sistema vodenja kakovosti
 • vodje in vsi, ki ste odgovorni za učinkovito vzdrževanje in nenehno izboljševanje poslovanja 

Kaj je bilo udeležencem tečaja posebej všeč: 

" Predavatelj je izkušen in ima ogromno znanja, ki ga zelo dobro predaja udeležencem, ne glede na to, kakšno predznanje in izkušnje imajo. Spodbuja razmišljanje s svojo glavo, odpira diskusije, je odprt za vsa vprašanja vezana na teorijo ali prakso. Neverjetno, kako je standard ISO 9001:2015 v dveh dneh vsem udeležencem tečaja postal popolnoma razumljiv in uporaben v praksi. " 

Način dela

E-tečaj bo potekal v spletni e-učilnici v živo. V času tečaja, boste udeleženci reševali "domače naloge", ki jih boste reševali tekom tečaja oziroma jih boste na naslednjem dnevu s predavateljem skupaj pregledali.

Do dva dni pred izvedbo boste prejeli povezavo do spletnega izobraževanja. Za nemoteno sodelovanje na on-line usposabljanju potrebujete računalnik z mikrofonom in kamero ter dostop do zanesljivo delujočega interneta.

Vas zanima certificiranje standarda ISO 9001? Tukaj dobite več informacij.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe