Izobraževanje

SIQ register presojevalcev

SIQ Ljubljana zagotavlja registracijo presojevalcev v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17024:2012 – Ugotavljanje skladnosti – Splošne zahteve za organe na področju certificiranja osebja (ISO/IEC 17024:2012).

Namen registra je vodenje evidence oziroma seznama aktivnih presojevalcev za sisteme vodenja.

Cilji registracije so:

 • vzdrževanje usposobljenosti presojevalcev,
 • nenehno izpopolnjevanje na področju zahtev standardov za sisteme vodenja,
 • organizacije imajo kompetentno osebje.

Obvezujemo se, da obravnavamo vse podatke o kandidatih za presojevalce in o registriranih presojevalcih kot zaupne in jih uporabljamo izključno za izvedbo postopka registracije. Informacije o izvedenem postopku registracije so poslovna skrivnost instituta SIQ Ljubljana in kandidata oziroma presojevalca, z izjemo registracije ali razveljavitve registracije ter poročila upravnemu odboru certificiranja v primerih kakršnihkoli dvomov v zvezi z registracijo.

Vpis presojevalcev v register ni obvezen.

Seznam registriranih presojevalcev  je dostopen javnosti. Objavljeni so samo tisti kandidati, ki se z objavo strinjajo.

_________________________

Ugodnosti za registrirane presojevalce:

 • 25% popust na strokovnih posvetih
 • 50% popust na eno enodnevno izobraževanje (ki traja vsaj 7 pedagoških ur) v letu *
 • 10% popust na vsa izobraževanja **
 • *ne velja na celodnevna ali licencirana izobraževanja
 • **ne velja na obnovitvene tečaje in licencirana izobraževanja

Opomba: Ne pozabite tudi na Bonus zvestobe – 3=4

Ob prijavi na izobraževanje nas opozorite, da želite vnovčiti popust. Popusti se med seboj ne seštevajo.

Prvi vpis v SIQ register presojevalcev

Prvi vpis v SIQ register presojevalcev je brezplačen in velja eno leto od datuma vpisa. Registracijo je potrebno letno obnavljati.

Vloga za registracijo se poda na obrazcu ZN303. Vlogi se priložijo dokazila o izpolnjevanju zahtev za prvo registracijo (potrdilo o izobrazbi in potrdilo o opravljenem tečaju  za presojevalca).

Vloga se potrdi, če kandidat izpolnjuje zahteve za prvo registracijo:

 • Stopnja izobrazbe: V. (srednja šola)
 • Delovne izkušnje: 2 leti; redna zaposlitev v dejavnostih, za katere je oseba registrirana
  • Strokovno izpopolnjevanje: opravljen tečaj za notranjega oziroma vodilnega presojevalca izbranega sistema vodenja z zaključnim izpitom, ali kak drug  tečaj, ki ga prizna komisija za certificiranje osebja
 • Registriranemu presojevalcu se izda potrdilo o registraciji.

__________________________

Obnovitev registracije

Tajništvo registra dvakrat letno (junij, december) razpošilja vabila za obnovitev tistim presojevalcem, ki jim bo potekla veljavnost vpisa v register. Vabilu priloži obrazca ZN305 in ZN306 ter veljavne kriterije za obnovitev registracije.

Vloga za obnovitev registracije se potrdi, če v obdobju enega leta presojevalec:

 • izvede vsaj eno notranjo presojo ali presojo pri dobavitelju ali presojo v izpopolnjevalni namen;
 • zbere najmanj 2 izpopolnjevalni točki*.

Po ena točka mu pripada za:

 • enodnevno izpopolnjevanje, ki traja najmanj štiri ure;
 • opravljeni dve notranji presoji.

*Izpopolnjevalne točke si presojevalec pridobi z udeležbo na tečajih, seminarjih in posvetih ali strokovnih izobraževanjih s področja sistemov vodenja ali izobraževanjih vezanih na procese, ki potekajo v organizaciji, in jih potrdi komisija za certificiranje osebja, ter na podlagi opravljenih notranjih presoj.

Pristojbina za obnovitev registracije znaša 40,00 EUR, DDV ni vključen.

Dodatne informacije:
SIQ Ljubljana, SIQ register presojevalcev
Mašera-Spasićeva ulica 10
1000  Ljubljana
telefon: 01 5609 714
e-naslov: marusa.strojko@siq.si