Izobraževanje

Predstavitev

Program izobraževanj

Vaš partner pri nenehnem izboljševanju sistemov vodenja in razvijanju trajne uspešnosti

SIQ Izobraževanje že več kot 30 let s svojimi specifičnimi strokovnimi izkušnjami prispeva k razvoju izdelkov/storitev, urejenemu, varnemu in učinkovitemu poslovanju ter razvoju družbe kot celote.

Naša izobraževanja niso zasnovana le na teoriji.

Izvajajo jih strokovnjaki z izkušnjami in znanjem iz prakse. Dajejo napotke in usmeritve ter predstavljajo primere dobrih in slabih praks, kot tudi uporabne rešitve strokovno delovnih izzivov.

Znanje dobi vrednost šele, ko je uporabljeno.

Ponudba izobraževanj obsega prek 215 različnih izobraževalnih programov, razvitih skladno s potrebami trga. Z njimi pokrivamo vsa tista praktična in uporabna znanja, ki jih zaposleni potrebujejo za ustrezno in učinkovito opravljanje svojega dela.

Le kompetentni in usposobljeni zaposleni prispevajo k rasti in razvoju organizacije. Uspešne organizacije se tega zelo dobro zavedajo in skladno s strateškim razvojem planirajo tudi ustrezen razvoj kompetenc sodelavcev.

Planirajte razvoj svojih sodelavcev v naši družbi.


Nudimo:

  • izobraževanja, coaching, strokovno podporo in publikacije,
  • izmenjavo izkušenj iz prakse, brezplačna strokovna srečanja,
  • izvedbo izobraževanj v odprti ali zaključeni skupini, v predavalnici ali v spletni oziroma hibridni obliki,
  • izvedbo izobraževanj v tujih jezikih,
  • možnost vpisa v Register notranjih presojevalcev SIQ, s čimer pridobite veliko ugodnosti, ter možnost vpisa na seznam registriranih notranjih presojevalcev, ki je javno objavljen na spletni strani SIQ Ljubljana,
  • izobraževalne pakete SIQ z ugodnostmi za organizacije (v času akcijskih ponudb).

CELOVITA PONUDBA SIQ Izobraževanj

Izobraževanja iz ponudbe izvedemo po meri vaše organizacije na vaši lokaciji, v spletni obliki ali hibridni obliki

Glede na vaše želje in potrebe bomo za vas pripravili ponudbo.

SIQ IZOBRAŽEVANJE V ŠTEVILKAH 

*S področja medicinskih pripomočkov usposabljanj za zaprte skupine ne izvajamo. S tega področja izvajamo le splošna usposabljanja, ki niso specifična za stranko in se nanašajo na predpise/uredbo o pripomočkih ali na sorodne standarde. Tovrstna usposabljanja so odprta za javnost, njihova vsebina in gradiva niso prilagojena naročnikom ter se jih ne udeležujejo, tudi če se izvajajo na daljavo, samo udeleženci enega proizvajalca oz. proizvajalčevega dobavitelja ali podizvajalca. Usposabljanja se ne izvajajo v prostorih proizvajalca, v prostorih proizvajalčevega dobavitelja ali podizvajalca ali na lokacijah, ki jih ti najamejo ali priskrbijo.

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Nabor izobraževanj

Avtomobilska industrija (Core tools, IATF 16949, TISAX, VDA 6.3, VDA 2, VDA 6.5, 8D, LPA, FMEA, MSA, SPC, APQP/PPAP, PSCR, IMDS …)

Digitalne kompetence (word, excel, Outlook, PowerPoint, MS Teams, SharePoint, OneDrive …)

Energija (ISO 50001, orodja sistema upravljanja z energijo …)

Kakovost (Šola kakovosti-Skrbnik sistema vodenja kakovosti, ISO 9001, ISO 19011, AS/EN 9100, orodja kakovosti, obvladovanje tveganj, Supply chain …)

Kakovost v vzgoji in izobraževanju (Cilji in kazalniki uspešnosti, ciljno vodenje, obvladovanje tveganj …)

Kakovost v zdravstvu (ISO 9001, EN 15224, zdravstvene organizacije, lekarne …)

Laboratoriji in kontrolni organi (Šola kakovosti za analitske laboratorije, SIST EN ISO 15189, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, merilna negotovost, akreditacija, obvladovanje merilne opreme …)

Medicinski pripomočki in promet z zdravili (EN ISO 13485, ISO 15378, Ameriška regulativa, EU GMP, EU GDP, MDR, uvozniki in distributerji, vitro …)

Okolje (ISO 14001, Skrbnik sistema ravnanja z okoljem, zakonodaja, ogljični odtis izdelka/organizacije, LCA, NGO …)

Prodaja in nabava  (ključni kupci (KAM) v industrijskih podjetjih, B2B strokovnjaki, izbira in ocenjevanje dobaviteljev v avtomobilski industriji, kako se prebiti čez ovire pri zaključevanju posla, Chat GPT …)

Proizvodnja in tehnična zakonodaja (Intenzivno usposabljanje: Vodja vitkih projektov izboljšav, Vodja delovne skupine v proizvodnji, VSM, vitke storitve, Oznaka CE, ocena tveganja …)

Program Izobraževanj

Trajnostni razvoj (Intenzivno usposabljanje: Strokovnjak za trajnostno upravljanje, ESG, GRI, trajnostni razvoj, družbena odgovornost, socialni vidik, trajnostno upravljanje …)

 

Varna živila (HACCP, IFS, GMP, ISO 22000, varnost materialov …)

 

Varnost in zdravje pri delu (ISO 45001, Skrbnik sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu, zakonodaja, varnostni listi, rokovanje s kemikalijami, PRSES …)

 

Varovanje informacij in neprekinjeno poslovanje (Skrbnik za upravljanje tveganj informacijske varnosti, ISO 22301, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002, DPO, ISO/IEC 27005, SUIV, ISM, ISA …)

 

Vodenje in kadri (Šola sodobnega voditeljstva, obvladovanje stresa, učinkovita komunikacija, Gallupova metodologija Q 12, selekcijski razgovori, uvajanje novozaposlenega …)

 

 

E-učenje

Platforma e-učenje je namenjena vsem, ki želite ob delu, doma ali na potovanju, kadarkoli in kjerkoli pridobiti dodatna uporabna znanja. Vsak zase je v naprej posneta zaključena celota, na podlagi naročila in plačila vam omogočimo dostop do ogleda in ob zaključku pošljemo potrdilo o ogledu vsebine. V segmentu e-učenja ponujamo video izobraževanja s področij kakovosti in odličnosti, varovanja informacij ter kakovosti v vzgoji in izobraževanju. Oglejte si tudi ponudbo brezplačnih video izobraževanj.

znanje.siq.si

Mednarodno sodelovanje

Izberite naš tečaj. Poleg potrdila SIQ boste brezplačno prejeli tudi mednarodno potrdilo IQNet, ki omogoča vpis v ‘IQNet Academy Register of Officially Trained Professionals’.

Novice

Izvedli smo e-strokovno srečanje: Zagotavljanje zahtevane informacijske varnosti v avtomobilski industriji – sistem upravljanja varovanja informacij po zahtevah nove izdaje TISAX® VDA ISA 6.0

15. marec 2024 Izobraževanje, SIQ

V torek, 12. marca 2024, smo uspešno izvedli strokovno srečanje, katerega namen je bil skupaj z udeleženci spregovoriti: kako dosegati pričakovanja in zahteve kupcev avtomobilske industrije, kako zagotavlj...

Preberite več

Pričeli smo s trideseto, jubilejno ponovitvijo Šole kakovosti – Skrbnik sistema vodenja kakovosti

08. marec 2024 Izobraževanje, SIQ

Strokovni vodja šole Anton Petrič je ob tej priložnosti povedal: »Podatek, da bo Šola kakovosti izvedena ...

Preberite več