O SIQ

Usposobljenost

SIQ Ljubljana

10 akreditacij, priglašeni organ za 7 direktiv in 2 uredbi, nacionalni meroslovni laboratorij, sodelovanje v mednarodni mreži IQNET, sodelovanje v mednarodnih sporazumih in shemah za preskušanje in certificiranje proizvodov, procesov in storitev (IECEE/CB, IECEx, CCA, CCA-EMC, ENEC, ISED).

Priglašeni organ
Preskusni laboratorij
Kalibracijski laboratorij
Nacionalni etaloni
Certificiranje proizvodov in storitev
Certificiranje sistemov vodenja
Kontrolni organ
Preveritelj
Multilateralni sporazumi

Zakaj izbrati SIQ?

Celovite rešitve

Na področjih preskušanja in certificiranja proizvodov, ocenjevanja sistemov vodenja, meroslovja in izobraževanja nudimo širok nabor storitev.

Profesionalnost in strokovnost

Poglavitne konkurenčne prednosti SIQ-ja so znanje in izkušnje, mednarodna prepoznavnost in kredibilnost, fleksibilnost in stalno prilagajanje trgu.

Neodvisnost in nepristranskost

SIQ trajnost svojega delovanja zagotavlja s popolno strokovno neodvisnostjo ter tesno povezanostjo s potrošniki, proizvajalci, zakonodajalci in regulatorji.

Želite izvedeti več?

Predstavitev