O SIQ

Usposobljenost

Akreditacija je priznanje usposobljenosti akreditiranega organa za strokovno, nepristransko ter neodvisno izvedeno storitev. Akreditacijo podeli za to pooblaščeni organ. Obseg usposobljenosti je opisan v prilogi posamezne akreditacijske listine.

Akreditirani organ mora pri svojem delu upoštevati pravila delovanja, tj. smernice, ki jih pripravljajo mednarodna organizacija za standardizacijo ISO, mednarodno združenje akreditacijskih organov EA in akreditacijski organ, ki je akreditiranemu organu podelil akreditacijo. Izpolnjevanje akreditacijskih zahtev akreditacijski organ preverja z rednimi nadzornimi presojami.

SIQ Ljubljana

13 akreditacij, priglašeni organ za 8 direktiv in 2 uredbi, nacionalni meroslovni laboratorij, sodelovanje v mednarodni mreži IQNet, sodelovanje v mednarodnih sporazumih in shemah za preskušanje in certificiranje proizvodov, procesov in storitev (IECEE/CB, IECEx, CCA, CCA-EMC, ENEC, FCC, ISED, PCI DSS).

Priglašeni organ
Preskusni laboratorij
Kalibracijski laboratorij
Nacionalni etaloni
Certificiranje proizvodov, procesov in storitev
Certificiranje sistemov vodenja
Kontrolni organ
Preveritelj
Multilateralni sporazumi