O SIQ

Usposobljenost

SIQ Ljubljana

10 akreditacij, priglašeni organ za 7 direktiv in 2 uredbi, nacionalni meroslovni laboratorij, sodelovanje v mednarodni mreži IQNet, sodelovanje v mednarodnih sporazumih in shemah za preskušanje in certificiranje proizvodov, procesov in storitev (IECEE/CB, IECEx, CCA, CCA-EMC, ENEC, ISED).

Priglašeni organ
Preskusni laboratorij
Kalibracijski laboratorij
Nacionalni etaloni
Certificiranje proizvodov in storitev
Certificiranje sistemov vodenja
Kontrolni organ
Preveritelj
Multilateralni sporazumi