O SIQ

Pravilnik o prizivih na odločitve komisije za certificiranje, priglašenega in kontrolnega organa

Ta pravilnik določa pristojnosti in postopek v primeru prizivov na delo in odločitve certifikacijskih komisij za področja certificiranja proizvodov, sistemov kakovosti in osebja, za področje delovanja SIQ kot priglašenega organa ter odločitve kontrolnega organa pri kontrolnih storitvah.

V tem pravilniku k ureditvam in postopkom certifikacijskih sistemov štejemo tudi ureditve in postopke SIQ kot priglašenega organa.

Ureditve in postopki certifikacijskih sistemov/kontrolnih storitev so podrobno opredeljeni v pravilnikih in vodilih, ki praviloma obravnavajo posamezne elemente certifikacijskih sistemov/kontrolnih storitev, ter v delovnih navodilih za certifikacijsko/kontrolno osebje.

PRAVILNIK (PDF)