O SIQ

Pravilnik o prizivih na odločitve komisije za certificiranje, priglašenega in kontrolnega organa

Ta pravilnik določa pristojnosti in postopek v primeru prizivov na delo in odločitve certifikacijskih
komisij za področja certificiranja proizvodov, procesov in storitev, sistemov kakovosti in osebja,
za področje delovanja SIQ Ljubljana (v nadaljevanju SIQ) kot priglašenega organa in preveritelja
ter odločitve kontrolnega organa pri kontrolnih storitvah.

Ureditve in postopki certifikacijskih sistemov/kontrolnih storitev/storitev preveritelja/priglašenega
organa so podrobno opredeljeni v pravilnikih in vodilih, ki praviloma obravnavajo posamezne
elemente certifikacijskih sistemov/kontrolnih storitev/storitev preveritelja, ter v delovnih navodilih
za certifikacijsko/kontrolno osebje/osebje za preverjanje poročil o emisijah toplogrednih plinov.

PRAVILNIK (PDF)