O SIQ

Statut Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje

Na osnovi določb 30., 45., in 46. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS št. 12/91), Zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS št. 8/91) in Pogodbe o ustanovitvi zavoda z dne 22. 12. 1992 je Svet Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje Ljubljana na seji dne 23. 3. 1993 sprejel STATUT Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje.

STATUT Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje – POVEZAVA