O SIQ

Slovenski institut za kakovost in meroslovje, Ljubljana

O nas

SIQ je strokovna, neodvisna in nepristranska institucija, ki nudi celovite rešitve s področja preskušanja in certificiranja proizvodov, ocenjevanja sistemov vodenja, meroslovja in izobraževanja. S široko in celovito ponudbo podpiramo prizadevanja organizacij, da uresničijo svoje cilje za kakovost izdelkov in storitev ter sledijo svojim usmeritvam za povečanje produktivnosti in uspešnosti poslovanja. Mednarodno veljavnost in strokovni nivo našega dela potrjujejo številne akreditacije in članstva v mednarodnih certifikacijskih shemah in združenjih.

Osebna izkaznica (pdf.)

Usposobljenost

SIQ Ljubljana

Poslanstvo in vrednote

S svojimi partnerji gradimo transparentne in poštene odnose. Nudimo jim celovite rešitve, ki temeljijo na znanju, nepristranskosti, neodvisnosti in strokovnosti. Poslanstvo SIQ je omogočati ponudnikom hiter vstop na trg s proizvodi in storitvami, ki odgovarjajo vsem pričakovanim in uveljavljenim standardom. V centru je torej končni kupec teh proizvodov in storitev, ki se mu zaradi našega zagotovila ni potrebno spraševati o tem, ali je proizvod varen in ali v resnici ustreza obljubam, ki jih navaja proizvajalec. SIQ trajnost svojega delovanja zagotavlja s popolno strokovno neodvisnostjo ter tesno povezanostjo s potrošniki, proizvajalci, zakonodajalci in regulatorji.

Neodvisnost in nepristranskost

Aktivnosti ocenjevanja, preverjanja, kontrole in certificiranja na SIQ izvajamo v skladu s politiko certificiranja in politiko kontrole. Organizacijska struktura zagotavlja, da osebje pri opravljanju vsakodnevnih nalog ni pod vplivom kogarkoli, ki ima neposreden komercialen interes v zvezi z ugotavljanjem skladnosti, in da pri delu ne pride do konflikta interesov. SIQ zagotavlja nevtralnost pri izvajanju vseh svojih storitev tudi tako, da ne opravlja svetovalnih aktivnosti pri vzpostavljanju in/ali vzdrževanju skladnosti s standardi. Poštenost, neodvisnost in nepristranskost so naše vrednote.

Izjava o interesih najvišjega vodstva priglašenega organa (Gregor Schoss, Bojan Pečavar)

Z vami že 60 let

Začetek delovanja dejavnosti preskušanja, merilne tehnike in vzdrževanja meril sega v leto 1964, ko se je ta dejavnost pričela izvajati v Sektorju za meritve in kvaliteto znotraj Zavoda za avtomatizacijo. Na vseh področjih delovanja smo obseg storitev ves čas širili in izpopolnjevali. Dejavnosti preskušanja in certificiranja proizvodov ter meroslovja opravljamo od samih začetkov v zgodnjih šestdesetih letih, dejavnost ocenjevanja in certificiranja sistemov vodenja pa je bila vpeljana na začetku devetdesetih let. Ponudbo zaokrožujemo s seminarji in stalnimi usposabljanji na področju izobraževanja.

Vas zanima kariera v SIQ?

SIQ kot mednarodno uveljavljena institucija z dolgoletno tradicijo zaposluje ljudi, ki imajo znanje s področij varnosti proizvodov in sistemov, meroslovja, ocenjevanja sistemov vodenja, izobraževanja, preskušanja, certificiranja in informacijskih tehnologij.

Vabimo vas, da nam na spodaj navedeni elektronski naslov pošljete svojo vlogo z življenjepisom in v njej navedete želeno področje dela ter obliko sodelovanja z nami. Vaše podatke bomo skrbno varovali do preklica in jih uporabljali le v namen, za katerega so bili posredovani.

Pišite nam